Dienstverlening groeit verder

De productie van de commerciële dienstverlening is in het vierde kwartaal van 2010 met 2,8 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Hiermee is een positief vervolg gegeven aan het in de eerste kwartalen van 2010 ingezette herstel. Bij de niet-commerciële dienstverlening groeide de productie in het laatste kwartaal van 2010 met 2,1 procent, in lijn met die in eerdere kwartalen.

Financiële en zakelijke dienstverlening herstelt

De sterke groei van de export en de industriële productie zorgt ook voor groei van de handel en het vervoer. Handel, horeca en reparatie stegen tezamen met 6,8 procent, na in het derde kwartaal van 2010 al met 6,2 procent te zijn toegenomen. Vervoer, post en communicatie kende een groeicijfer van 4,1 procent, na een toename van 2,2 procent in het derde kwartaal. In de financiële en zakelijke dienstverlening is er, voor het eerst sinds eind 2008, weer sprake van een lichte groei van 0,4 procent. Binnen deze bedrijfstak kenden vooral de uitzendbureaus een opleving. In het vierde kwartaal zetten deze het in het voorgaande kwartaal ingezette herstel voort met een groei van 4,0 procent. De productie van de financiële instellingen steeg met 1,2 procent.

Groei dienstverlening

Groei dienstverlening

Overheid en zorg groeien verder

De overheid, zorg en overige dienstverlening zijn de enige bedrijfstakken die niet door de financiële crisis zijn geraakt. Zowel in 2009 als in 2010 groeiden deze bedrijfstakken met ruim 2 procent per jaar. In het vierde kwartaal van 2010 hield deze groei aan met 2,1 procent. De groei van overheid en onderwijs kwam in het vierde kwartaal uit op 1,5 procent. De gezondheidszorg en de overige niet-commerciële dienstverlening groeiden met 2,7 procent.

Bijdrage dienstverlening aan de economische ontwikkeling

Bijdrage dienstverlening aan de economische ontwikkeling

Handel en vervoer dragen bij aan economische groei

Het herstel van het vervoer en vooral de handel zorgde ervoor dat de bijdrage van de commerciële dienstverlening aan de economische groei voor het vierde kwartaal op rij positief was. De niet-commerciële dienstverlening leverde een stationaire bijdrage aan de groei van 0,5 procentpunt.

Informatie over de actuele stand van het producentenvertrouwen vindt u in het Conjunctuurbericht.

Meer informatie over de zakelijke dienstverlening vindt u in de Monitor zakelijke diensten.