Iran: olie bepaalt beeld van de invoer

Nederland heeft in 2010 voor 1,1 miljard euro aan goederen uit Iran ingevoerd. Dit is nagenoeg gelijk aan 2009. De invoer bestaat voor het overgrote deel uit ruwe olie. De uitvoer naar Iran is met 6 procent toegenomen tot 0,6 miljard euro. Bijna de helft van de uitvoer betreft machines en vervoermaterieel.

Invoer vooral ruwe olie

De afgelopen 15 jaar lag het aandeel van ruwe olie in de invoerwaarde uit Iran tussen 87 en 96 procent. Uitzondering zijn de jaren 2007 en 2008 toen het aandeel respectievelijk 65 en 47 procent bedroeg. In die jaren werden er ook chemische producten, vooral koolwaterstof en alcohol uit Iran geïmporteerd.

Invoer uit Iran

2011-iran-g1

Ruim 4 procent van de olie import

De olieleveringen door Iran vertonen, mede door internationale sancties, een grillig verloop. Onder meer in de periode 2007-2008 is er aanzienlijk minder ruwe olie uit Iran ingevoerd.
In 2010 is 2,2 miljard kilogram ruwe olie ingevoerd. Dit is een afname met 16 procent in vergelijking met 2009. Met een aandeel van ruim 4 procent in de olie-invoer staat Iran op de zevende plaats van belangrijkste olieleveranciers.

Aandeel invoerwaarde olie enkele landen, 2010

2011-Iran-g2

Uitvoer: machines en vervoermaterieel

In 2010 werd voor 0,6 miljard euro aan goederen naar Iran uitgevoerd. Hiervan bestond bijna de helft uit machines en vervoermaterieel. Binnen deze categorie zijn voertuigen voor het wegvervoer het belangrijkst. Er werden onder andere 1704 trekkers (voor het trekken van opleggers) en 510 nieuwe auto’s naar Iran uitgevoerd.

Wiel Packbier

Bron: StatLine