Belang handel met niet-EU-landen neemt toe

De handel met landen die geen lid zijn van de Europese Unie is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. In 2010 kwam 46,5 procent van Nederlandse importwaarde van goederen uit niet-EU-landen. Dit was in 2007 nog 43,5 procent. Ook bij de export is dit aandeel in diezelfde periode licht gestegen van 24,5 naar 26 procent.

Aandeel goederenhandel niet-EU-landen

2011-handel-niet-EU-landen-g1

Fors meer import uit niet-EU-landen

In 2010 bedroeg de goederenimport uit niet-EU-landen 155 miljard euro. Dat is 16 procent hoger dan in 2007. De invoer uit EU-landen steeg in diezelfde periode met 2 procent tot 177 miljard euro. Ook in januari 2011 nam het aandeel van de invoer uit niet-EU-landen verder toe. Deze groep landen nam ruim 14 miljard van de totale import voor hun rekening.

Invoerwaarde goederen per maand, januari 2007-januari 2011

2011-invoerwaarde-handel-g2

Flink aandeel China en Rusland importgroei

Vooral China en Rusland hebben in de periode 2007-2010 fors bijgedragen aan de toename van de goederenimport. De waarde van de ingevoerde goederen uit China was het afgelopen jaar bijna 31 miljard euro. Dat was 17 procent meer dan drie jaar eerder. Uit China worden vooral veel machines en vervoermaterieel geïmporteerd.
De waarde van de import uit Rusland groeide in diezelfde periode met bijna een derde tot 14 miljard euro. Het importpakket van uit Rusland ingevoerde producten bestaat voor 80 procent uit ruwe aardolie en aardolieproducten. Mede als gevolg van hogere grondstofprijzen is de invoerwaarde met vijftig procent toegenomen.

Ook groeiend exportaandeel naar landen buiten EU

Vorig jaar wist het Nederlandse bedrijfsleven voor ruim 370 miljard euro aan goederen te exporteren. Dat is 7 procent meer dan in 2007. Deze groei is vooral toe te schrijven aan de ontwikkelingen buiten de Europese Unie. De exportwaarde naar niet-EU-landen steeg met 13 procent tot 97 miljard euro. Dit is ruim een kwart van de export. De exportwaarde van goederen met EU-landen lag slechts 4 procent hoger. Het beeld van de afgelopen vier jaar was ook in januari 2011 zichtbaar. De totale waarde van de export was circa 33 miljard euro. Hiervan werd circa driekwart verhandeld binnen de Europese Unie.

Uitvoerwaarde goederen per maand, januari 2007-januari 2011

2011-uitvoerwaarde-handel-g3

Vooral meer export naar China en Nigeria

In de periode van 2007 tot en 2010 was de afzet van producten vooral in China en Nigeria flink hoger. De uitvoer van producten naar China nam met vrijwel de helft toe tot bijna 5,5 miljard euro. Vanuit China is er veel vraag naar Nederlandse machine-onderdelen, metalen en grondstoffen voor chemische producten. De export naar Nigeria nam toe met 68 procent tot 3,4 miljard euro. Deze toename is vrijwel geheel het gevolg van de enorme groei van de export van aardolieproducten.

Hans Draper