Monitor zakelijke diensten vierde kwartaal 2010

In het vierde kwartaal van 2010 nam de omzet van de zakelijke dienstverlening licht toe ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De positieve stemming over het economische klimaat onder de ondernemers in de zakelijke dienstverlening is in het vierde kwartaal van 2010 nauwelijks gewijzigd. Voor het eerste kwartaal van 2011 verwachten de ondernemers een stijging van de omzet en prijzen.

Bescheiden omzetgroei zakelijke dienstverleners

De omzet van de zakelijke dienstverleners is in het vierde kwartaal van 2010 bijna 1 procent hoger uitgekomen dan een jaar eerder. Dit is de eerste omzetgroei in de zakelijke dienstverlening sinds het tweede kwartaal van 2009. De hoogste omzetgroei werd gemeten bij de keuring en controle. De sterkste omzetdaling kwam wederom voor rekening van de architecten. Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2009 daalde hun omzet met bijna 12 procent. Over heel 2010 daalde de omzet van de zakelijke dienstverlening met ruim 2,5 procent. De grootste dalers in de zakelijke dienstverlening waren de architecten.

Omzetontwikkeling zakelijke dienstverleners t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling zakelijke dienstverleners t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Oordeel over het economische klimaat positief

Uit de conjunctuurtest van januari 2011 blijkt dat de ondernemers in de zakelijke dienstverlening onveranderd positief gestemd zijn over het economische klimaat. Het oordeel bereikte in 2009 een dieptepunt toen per saldo 60 procent van de bedrijven zich negatief uitsprak. Sindsdien verbeterde het oordeel onafgebroken en vanaf het tweede kwartaal van 2010 heeft het aantal bedrijven dat positief oordeelt de overhand.

Oordeel over economisch klimaat

Oordeel over economisch klimaat

Meer omzet en hogere prijzen

De ondernemers verwachten voor het eerste kwartaal van 2011 een toename van de omzet. Ook voorzien zij een stijging van de prijzen in hun branche. Per saldo verwacht 3 op de 10 ondernemers een stijging van de prijzen. Daarnaast zal de werkgelegenheid in de zakelijke dienstverlening nagenoeg gelijk blijven.

Verwachting voor het eerste kwartaal 2011

Verwachting voor het eerste kwartaal 2011

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten