Monitor computerbranche vierde kwartaal 2010

De computerservicebedrijven hebben in het vierde kwartaal van 2010 een omzetgroei behaald in vergelijking met het laatste kwartaal van 2009. Ten opzichte van het voorgaande kwartaal is de groei zelfs twee keer zo sterk. Uit de conjunctuurtest van januari 2011 blijkt dat het oordeel over het economische klimaat nagenoeg gelijk was aan het voorgaande kwartaal. Per saldo verwachten de ondernemers voor de komende periode een gelijkblijvende omzet. Zij verwachten wel een stijging van de prijzen en een groei van het personeelsbestand in hun branche.

Omzetgroei zet door

De omzet van de computerbranche nam in het vierde kwartaal van afgelopen jaar met bijna 3 procent toe ten opzichte van een jaar eerder. De vraag naar ICT diensten blijft aantrekken: de computerbranche doet het al twee kwartalen beter dan de zakelijke dienstverlening in zijn geheel. Daar was de omzet in het vierde kwartaal ruim 0,5 procent hoger.

Bedrijven op het gebied van software-ontwikkeling hadden in het laatste kwartaal van 2010 een omzetstijging van bijna 3,5 procent vergeleken met een jaar eerder. Daarmee dragen ze bij aan de groei van de totale computerbranche. In het voorgaande kwartaal nam de omzet van de software-ontwikkelaars nog even sterk toe als die van de totale computerbranche.

Over heel 2010 nam de omzet van de computerbranche af met circa 0,5 procent ten opzichte van 2009. Deze lichte omzetafname werd volledig veroorzaakt door negatieve omzetontwikkelingen in de eerste twee kwartalen.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Optimistische stemming over het economische klimaat blijft

De ondernemers in de computerbranche zijn in het vierde kwartaal onveranderd optimistisch over het economische klimaat. Per saldo is het aantal optimisten in de meerderheid. Na het dieptepunt in het tweede kwartaal van 2009 is het oordeel van de ondernemers in de computerbranche over het economische klimaat gestaag verbeterd.

Oordeel over economisch klimaat

Oordeel over economisch klimaat

Hogere prijzen, geen omzetgroei

Het aantal ondernemers dat een toename van de omzet verwacht, is even groot als het aantal dat een omzetdaling verwacht. De ondernemers in de computerbranche verwachten wel een stijging van de prijzen en een groei van de werkgelegenheid in hun branche.

Verwachting voor het eerste kwartaal 2011

Verwachting voor het eerste kwartaal 2011

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.