Monitor architecten en ingenieurs vierde kwartaal 2010

De architecten en ingenieurs hebben het teleurstellende jaar 2010 in stijl afgesloten: ook in het laatste kwartaal was de omzet lager dan een jaar eerder. Bovendien was de omzetafname sterker dan in het derde kwartaal. De architecten presteerden wederom aanzienlijk slechter dan de ingenieurs. De ondernemers van de architecten- en ingenieursbureaus waren in het vierde kwartaal van 2010 nog steeds pessimistisch gestemd over het economische klimaat. Verder verwachten ze een stijging van de prijzen voor hun diensten, een onveranderde omzet en een afname van de werkgelegenheid.

Opnieuw minder omzet

De architecten- en ingenieursbureaus hebben in het vierde kwartaal van afgelopen jaar 4 procent minder omgezet dan in het overeenkomstige kwartaal een jaar eerder. De omzetontwikkeling van de branche bleef hiermee duidelijk achter bij die van de zakelijke dienstverlening als geheel. De zakelijke dienstverleners behaalden in het laatste kwartaal van 2010 ruim 0,5 procent meer omzet.

Over heel 2010 lag in de branche het bedrag aan verkopen circa 5 procent onder het niveau van 2009. Hiermee waren de architecten- en ingenieurs in 2010 de minst presterende branche binnen de gehele zakelijke dienstverlening.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzet architecten fors lager

In het laatste kwartaal van 2010 hadden zowel de architecten- als de ingenieursbureaus een lagere omzet ten opzichte van hetzelfde kwartaal het jaar ervoor. De architecten noteerden, mede door de malaise in de bouw, een omzetdaling van maar liefst 12 procent. Bij de ingenieurs was er ook een omzetdaling, maar deze beperkte zich tot bijna 3,5 procent.

De omzetten van de architecten- en de ingenieursbureaus waren in 2010 respectievelijk 14 en ruim 4 procent lager dan een jaar eerder.

Onveranderd pessimistisch over economisch klimaat

Uit de conjunctuurtest van januari 2011 blijkt dat de ondernemers in deze branche nog even pessimistisch waren gestemd over het economische klimaat als in het kwartaal ervoor. Na het dieptepunt in het derde kwartaal van 2009 is het oordeel over het economische klimaat aanvankelijk verbeterd. Sinds het derde kwartaal van 2010 stagneert dit herstel echter.

Oordeelover economisch klimaat

Oordeel over economisch klimaat

Omzet stabiliseert, wel hogere prijzen

De ondernemers verwachten per saldo voor het eerste kwartaal van 2011 een gelijkblijvende omzet. Daarentegen zullen de prijzen voor hun diensten stijgen. Over de werkgelegenheid in hun branche zijn de ondernemers van mening dat die af zal nemen. Per saldo voorziet 3 procent van de ondernemers een afname van de personeelssterkte.

Verwachting voor het eerste kwartaal 2011

Verwachting voor het eerste kwartaal 2011

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.