Sociaal Statistisch Bestand

Het Sociaal Statistisch Bestand (SSB) bevat de belangrijkste demografische en sociaal-economische gegevens over inwoners van Nederland. De SSB-cijfers kunnen afwijken van op het oog vergelijkbare cijfers in andere tabellen door verschillen in definitie en opzet. Het aantal inwoners op laagregionaal niveau is in het SSB over het algemeen iets hoger door de verwerking van nagekomen berichten van de Gemeentelijke BasisAdministratie. Landelijk bezien komen de SSB-cijfers 3 duizend (op de 16,5 miljoen) hoger uit in 2009.
De SSB-cijfers zijn gepubliceerd in de StatLinetabellen Kerncijfers wijken en buurten, regionale indeling 2009; inwoners en Kerncijfers gemeenten, regionale indeling 2009; inwoners.