Gemeente-, wijk- en buurtniveau

Nederland is opgedeeld in gemeenten die weer onderverdeeld zijn in wijken en buurten. Elke gemeente heeft minimaal één wijk en elke wijk is weer opgebouwd uit minimaal één buurt. De onderverdeling van gemeenten in wijken en buurten dateert van de volkstelling van 1947. Gemeenten stellen de indeling vast.