Realisaties: basismetaal- en metaalproductenindustrie

Het blijft goed gaan in de basismetaal- en metaalproductenindustrie in december 2010. De omzet, productie en de waarde van de ontvangen orders lagen boven de niveaus van december 2009. Ook werden er hogere prijzen voor de producten betaald.

Omzet, orders, productie en afzetprijs (december 2010)

Omzet, orders, productie en afzetprijs (december 2010)

Omzet fors hoger

In de basismetaal- en metaalproductenindustrie was in december 2010 de omzet 20 procent hoger dan een jaar eerder. Het werkdagenpatroon was in december 2010 gunstiger dan in 2009. Dit had een positief effect op de gerealiseerde omzet. Ook hogere afzetprijzen beïnvloedden de omzet positief. De afzet per gemiddelde werkdag steeg met bijna 9 procent. In beide subbranches was er sprake van omzetstijging. In de basismetaalindustrie nam de omzet met bijna de helft toe, in de metaalproductenindustrie met ruim 9 procent.

In december presteerde de basismetaal- en metaalproductenindustrie goed op de buitenlandse markt. Daar werd bijna een derde meer omgezet dan een jaar eerder. De subbranche basismetaalindustrie deed, met een omzetgroei van bijna 45 procent, goede zaken over de grens, en ook in het binnenland verliepen de zaken voorspoedig. Hier groeide de omzet met tweederde. In de subbranche metaalproductenindustrie steeg de waarde van de exporten met 21 procent. In eigen land zette deze subbranche ook meer om dan in december 2009

Over heel 2010 was er in de basismetaal- en metaalproductenindustrie een omzetstijging van 12 procent in vergelijking met 2009. Dit werd vooral veroorzaakt door een toename van de buitenlandse omzet van 23 procent. Daarmee vergeleken was de omzetstijging behaald in het binnenland met 1,5 procent bescheiden. Het eerste kwartaal van 2010 liet nagenoeg geen omzetgroei zien ten opzichte van een jaar eerder, in de drie daaropvolgende kwartalen nam de omzet met ongeveer 15 procent op jaarbasis toe.

Voor de basismetaalindustrie was 2010 een goed jaar. De behaalde omzet steeg met 40 procent, in het buitenland sterker dan op de binnenlandse markt. In de metaalproductenindustrie was de omzet in 2010 vrijwel gelijk als in 2009.

Aanzienlijk hogere waarde ontvangen orders

In de basismetaal- en metaalproductenindustrie was de waarde van de ontvangen orders in december ruim 20 procent hoger dan een jaar eerder. De ontwikkelingen op de binnenlandse en de exportmarkt ontliepen elkaar niet veel.

De waarde van de binnenlandse orders in de basismetaalindustrie steeg met ruim 60 procent sterker dan de waarde van de exportorders, die met bijna een kwart toenam. In de metaalproductenindustrie was dat omgekeerd: de uit het buitenland ontvangen orders stegen met 25 procent, de binnenlandse met 13 procent.

In 2010 was de waarde van de ontvangen orders in de basismetaal- en metaalproductenindustrie ruim 20 procent hoger in vergelijking met 2009. In het laatste kwartaal van 2010 stegen de orders met bijna een kwart.

Prijsstijging in basismetaal het sterkst

In december waren producten van de basismetaal- en metaalproductenindustrie bijna 6 procent duurder dan een jaar eerder. De prijzen in de basismetaalindustrie stegen, met 15 procent, harder dan die in de metaalproductenindustrie, waar ze een kleine 1,5 procent stegen.

Binnen de metaalproductenindustrie waren de prijsstijgingen voor de binnenlandse markt en de exportmarkt nagenoeg gelijk. In de basismetaalindustrie stegen, met 17 procent, de prijzen op de buitenlandse markt sterker dan in het binnenland, waar producten ruim 9 procent duurder werden.

In 2010 zijn de producten in de basismetaal- en metaalproductenindustrie bijna 3,5 procent duurder geworden. In de basismetaalindustrie stegen de prijzen met 12 procent, terwijl in de metaalproductenindustrie sprake was van een prijsdaling van ongeveer een half procent. In het vierde kwartaal van 2010 stegen de prijzen in basismetaal- en metaalproductenindustrie met bijna 6 procent, in de subbranche basismetaalindustrie werden de producten bijna 15 procent duurder, in de metaalproductenindustrie werden de producten tegen ruim 1 procent hogere prijzen afgerekend.

Productie neemt toe

De productie is in de basismetaal- en metaalproductenindustrie in december met ruim 13 procent gestegen. Dit is vrijwel gelijk aan de toename over heel 2010. In het tweede kwartaal van 2010 was de toename van de productie op jaarbasis met ruim een vijfde het grootst, in het vierde kwartaal werd er bijna 11 procent meer geproduceerd dan een jaar eerder.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)