Transportmiddelenindustrie

Uit de Conjunctuurtest van januari 2011 blijkt dat de ondernemers in de Transportmiddelenindustrie optimistisch gestemd zijn over de toekomstige productie en afzetprijzen. Verder verwachten zij meer personeel aan te trekken. De concurrentiepositie op de binnenlandse als de buitenlandse markt is verbeterd.

Orderportefeuille iets gekrompen

In de periode van oktober tot en met december 2010 zijn er meer orders ontvangen. De ondernemers hebben in diezelfde periode ook meer geproduceerd. De index orderpositie kwam met 117,9 (juli 2000=100) iets lager uit dan in december 2010. Per saldo vindt 29 procent van de ondernemers dat hun orderpositie te klein is.

Orderpositie, oordeel 1 en index 2

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Toename productie bij stijgende afzetprijzen verwacht

Voor de periode januari tot en met maart voorzien de ondernemers in de transportmiddelenindustrie een toename van de productie. Verder verwachten zij hogere afzetprijzen in rekening te brengen aan hun klanten. De ondernemers zijn zeer optimistisch gestemd over de werkgelegenheid in hun branche. Per saldo is 15 procent van hen van mening dat er in de komende periode meer personeel nodig zal zijn voor het productieproces.

Verwachting voor januari tot en met maart 2011

Verwachting voor januari tot en met maart 2011

Concurrentiepositie verbeterd

Volgens de ondernemers is de concurrentiepositie op de binnenlandse en buitenlandse markt verbeterd. Een kleine meerderheid van 3 procent van de bedrijven zag een verbetering van de concurrentiepositie in het buitenland binnen de EU. De bezettingsgraad van de productie-installaties is uitgekomen op 68,0 procent; dit is ruim 2 procentpunten hoger dan in oktober 2010.