Realisaties overige industrie: textiel-, kleding- en lederindustrie

In november 2010 heeft de textiel-, kleding- en lederindustrie meer omgezet dan in de vergelijkbare maand het jaar ervoor. Het omzet- en productievolume waren per gemiddelde werkdag ook groter. De branche verkocht haar producten tegen een hogere prijs. In de onderliggende branches textiel- en kledingindustrie waren de orderontvangsten hoger dan in november 2009.

Omzet, productie en afzetprijs (november 2010)

Omzet, productie en afzetprijs (november 2010)

Meer omzet, verkoopvolume groter

De textiel-, kleding- en lederindustrie heeft in november vorig jaar 11 procent meer omgezet dan in november 2009. De omzettoename werd volledig gedragen door een gunstige ontwikkeling op de exportmarkt. Daar werd een vijfde meer omgezet. In het binnenland zag het beeld er compleet anders uit: het bedrag aan verkopen was hier bijna 2,5 procent lager dan een jaar eerder. In november beïnvloedden een gunstig kalendereffect van een werkdag meer en een hogere afzetprijs de omzet positief. Per gemiddelde werkdag was het verkoopvolume ruim 4 procent groter.

In november 2010 hadden alle onderliggende branches een hogere omzet vergeleken met de overeenkomstige maand het jaar ervoor. Hierbij nam de omzet van de lederindustrie veruit het hardst toe.

Aanzienlijk hogere waarde ontvangen orders

De subbranche textielindustrie haalde in november 2010 een 15 procent hogere waarde aan orders binnen ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. De groei kwam volledig op conto van een gunstige ontwikkeling in het buitenland. Daar waren de orderontvangsten ruim een kwart hoger, terwijl de ontvangen orders in eigen land bijna 10 procent in waarde daalden. In de kledingindustrie liepen de ontwikkelingen op de binnen- en buitenlandse markt minder sterk uiteen. In deze subbranche was de totale waarde aan ontvangen orders ruim een kwart hoger dan in november 2009.

Afzetprijs omhoog

In november vorig jaar werden de producten van de textiel-, kleding- en lederindustrie bijna 2 procent duurder vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder. Hierbij steeg de afzetprijs op de nationale markt iets harder dan op de exportmarkt. De prijsontwikkelingen van de onderliggende branches verschilden in november niet veel.

Meer productie

De branche produceerde in november 2010 per gemiddelde werkdag bijna 10 procent meer dan in november het jaar ervoor.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Dit hoofdstuk behandelt iedere maand een van de vier onderstaande branches. In februari (verslagmaand december 2010) worden de realisaties in de papier- en grafische industrie uitgelegd.

Branche                                                 Verslagmaand

Papier- en grafische industrie               december 2010, april 2011, augustus 2011

Meubelindustrie                                      januari 2011, mei 2011, september 2011

Hout- en bouwmaterialenindustrie         februari 2011, juni 2011, oktober 2011

Textiel-, kleding- en lederindustrie         maart 2011, juli 2011, november 2011