Technologiegebied

Er zijn acht technologiegebieden onderscheiden: menselijke levensbehoeften, bewerkingen; transport, chemie; metallurgie, textiel; papier, vaste constructies, werktuigbouwkunde; verlichting; verwarming; wapens; explosieven, meet- en regeltechniek, elektriciteit. Deze technologiegebieden komen overeen met de 8 hoofdsecties van de International Patent Classification-code. Overigens kan een patentaanvraag bij het EPO meerdere technologiegebieden beslaan, een patentaanvraag bij het NLOC beslaat altijd maar één technologiegebied.