Monitor dienstenprijzen derde kwartaal 2010

In het derde kwartaal van 2010 waren de prijzen van de commerciële dienstverlening 1,6 procent hoger dan een jaar eerder. Deze prijsstijging komt ongeveer overeen met de stijging van het tweede kwartaal. Toen lagen de prijzen 1,7 procent hoger dan een jaar eerder.

Prijsontwikkeling dienstensector

Prijsontwikkeling dienstensector

Prijsstijging in de transportsector houdt aan

De prijzen van diensten in de transportsector waren in het derde kwartaal van 2010 4,7 procent hoger dan een jaar eerder. Dit is de grootste stijging sinds 2006. Vorig kwartaal was er ook een forse stijging, namelijk 4,6 procent. Een jaar geleden, in het derde kwartaal van 2009, lagen de prijzen nog ruim 4 procent lager dan het jaar ervoor.

De hogere prijzen in de transportsector waren onder meer toe te schrijven aan de prijsontwikkeling van het vervoer over water. Deze dienst was bijna 30 procent duurder dan een jaar eerder. Deze stijging is kleiner dan in het voorgaande kwartaal, toen de prijzen ruim 37 procent hoger lagen. De oorzaken zijn de hogere brandstofkosten en de toegenomen vraag naar zeevaartdiensten. De prijzen van vervoer te land en vervoer via pijpleidingen waren bijna 1 procent duurder dan een jaar eerder. Vorig kwartaal was de stijging nog 0,1 procent.

Prijsontwikkeling transportsector

Prijsontwikkeling transportsector

Prijzen in de overige zakelijke dienstverlening fractie hoger

De prijzen in de overige zakelijke dienstverlening waren een 0,5 procent hoger dan een jaar eerder. De stijging is iets afgevlakt in vergelijking met het vorige kwartaal. Toen lagen de prijzen nog 0,8 procent hoger dan een jaar eerder. De lichte stijging is voornamelijk toe te schrijven aan duurder geworden diensten van advocaten, markt en –opinieonderzoekers en reinigers. Daarentegen waren organisatieadvies, keuring en controle en architecten goedkoper dan een jaar eerder. Prijzen in de branche organisatieadvies daalden het sterkst (-4,9 procent).

Prijsontwikkeling overige zakelijke dienstverlening

Prijsontwikkeling overige zakelijke dienstverlening

Samenstelling prijsindexcijfers commerciële dienstverlening
De prijsindexcijfers over de commerciële dienstverlening omvatten twee sectoren:
1. De sector ‘vervoer, opslag en communicatie’. Kortweg: de transportsector.
2. De sector ‘exploitatie van en handel in onroerend goed, verhuur en overige zakelijke dienstverlening’. Kortweg: sector overige zakelijke dienstverlening.
Deze twee sectoren zijn onderverdeeld in branches.

Ömer Eryigit

Bron: StatLine, Dienstenprijzen