Monitor motor- en autobranche tweede kwartaal 2010

De omzet in de motor- en autobranche is in het tweede kwartaal van 2010 bijna 9 procent gestegen ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. De importeurs van nieuwe personenauto’s noteerden de sterkste omzetgroei, namelijk bijna 20 procent.

Omzetgroei motor- en autobranche zet fors door

De omzet in de motor- en autobranche nam met bijna 9 procent toe in het tweede kwartaal van 2010. Hiermee zet de bescheiden omzetgroei in het eerste kwartaal van 2010 fors door. De bedrijfsautobranche kampte in het tweede kwartaal van dit jaar juist met een omzetdaling van bijna 5 procent. De importeurs van nieuwe personenauto’s zagen hun omzet het meest stijgen, namelijk met bijna 20 procent.

Grafiek: Omzetontwikkeling auto- en motorbranche

Omzetontwikkeling auto- en motorbranche

Meer openstaande vacatures

In het tweede kwartaal van 2010 stonden er 1900 vacatures open in de motor- en autobranche. Het aantal openstaande vacatures nam daarmee toe met bijna 12 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van 2009.

Aantal openstaande vacatures

Aantal openstaande vacatures

Bedrijfsautobranche kampt met omzetverlies

De omzet in de bedrijfsautobranche nam in het tweede kwartaal van 2010 af met bijna 5 procent ten opzichte van het tweede kwartaal in 2009. Ook de verkopen van nieuwe bedrijfsvoertuigen namen in deze periode af, met bijna 3 procent. Door de economische crisis hebben bedrijven veel minder besteed aan bedrijfsvoertuigen zoals vrachtauto’s, trekkers en bestelauto’s. De bedrijfsautobranche omvat behalve handel in, ook reparatie van bedrijfsauto’s.

Omzetontwikkeling bedrijfsautobranche

Omzetontwikkeling bedrijfsautobranche

Omzet personenautobranche stijgt

In de personenautobranche nam de omzet in het tweede kwartaal van dit jaar toe met ruim 6 procent. Deze omzetstijging volgt op een 9-tal kwartalen met uitsluitend omzetdalingen. De verkoop van nieuwe personenauto’s steeg in het tweede kwartaal van 2010 met ruim 29 procent.

Omzetontwikkeling personenautobranche

Omzetontwikkeling personenautobranche

Fors meer nieuwe personenauto’s verkocht

In het eerste halfjaar van 2010 reden ruim 270 duizend nieuwe personenauto’s de showroom uit. Dat is ruim 22 procent meer dan in diezelfde periode vorig jaar.

Verkopen nieuwe personenauto’s

Verkopen nieuwe personenauto’s

Stabilisatie omzet autoservicebedrijven

De omzet van de autoservicebedrijven nam in het tweede kwartaal van 2010 licht af met 0,1 procent. Hiermee neemt de krimp verder af. Het dieptepunt werd bereikt in het derde kwartaal van 2009, toen de omzet in deze branche daalde met ruim 8 procent.

Omzetontwikkeling autoservicebedrijven

Omzetontwikkeling autoservicebedrijven

Omzet handel in auto-onderdelen stijgt fors

De omzet van de handel in auto-onderdelen nam in het tweede kwartaal van dit jaar toe met ruim 14 procent. Hiermee neemt de omzetgroei wat af. In het eerste kwartaal van dit jaar bedroeg de omzetstijging in deze branche nog ruim 19 procent. Wel is het zo dat het eerste kwartaal van dit jaar wordt vergeleken met dat van 2009, een kwartaal waarin een dieptepunt werd bereikt.

Omzetontwikkeling handel in auto-onderdelen

Omzetontwikkeling handel in auto-onderdelen

Omzet motorenbranche neemt toe

De omzet in de motorenbranche is in het tweede kwartaal van dit jaar met maar liefst ruim 9 procent gestegen ten opzichte van het tweede kwartaal in 2009.

Omzetontwikkeling motorenbranche

Omzetontwikkeling motorenbranche

Minder motorfietsen verkocht

In het tweede kwartaal van 2010 werden ongeveer 4,9 duizend nieuwe motorfietsen verkocht. Dat is een daling van ruim 12 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2009. De ontwikkeling van het aantal verkochte nieuwe motorfietsen loopt niet gelijk op met de ontwikkeling van de omzet van de motorfietsbedrijven, doordat de omzet van de motorfietsenbranche naast verkoop van motorfietsen aan consumenten ook omzet uit groothandel en reparatie omvat.

Verkopen nieuwe motorfietsen

Verkopen nieuwe motorfietsen

Meer cijfers staan op de themapagina Handel en horeca en de themapagina Verkeer en Vervoer