Handel in en reparatie van personenauto’s (personenautobranche)

Tot de handel in en reparatie van personenauto’s (SBI 45112) behoort:

  • Groothandel in personenauto's
  • Handelsbemiddeling in personenauto's
  • Detailhandel in personenauto's
  • Handel in schadeauto's