Helft bedrijfsleven gebruikt zelfstandigen zonder personeel

De helft van de Nederlandse niet-financiële bedrijven met 5 of meer werkzame personen heeft in de afgelopen twaalf maanden gebruik gemaakt van zelfstandigen zonder personeel (zzp). In de bouwsector komen zzp’ers het meeste voor. De belangrijkste redenen die bedrijven noemen voor de inhuur zijn de kennis en ervaring van de zzp’er en de flexibiliteit in de personeelsvoorziening. Grote bedrijven maken het meeste gebruik van zelfstandigen zonder personeel.

In de bouw meeste zzp’ers

Veel bouwvakkers zijn werkzaam als zzp’er. Van de bedrijven in de sector bouwnijverheid maakte ruim 80 procent gebruik van de diensten van zzp’ers. Ook in de delfstoffenwinning was de inhuur met bijna 70 procent bovengemiddeld. Handelsbedrijven kiezen het minste voor de inzet van zzp’ers. Van de bedrijven in de groothandel heeft 35 procent zzp’ers in de arm genomen. In de detailhandel en autobranche bleef de inzet van zzp’ers beperkt tot 30 procent van de bedrijven.

Inhuur van zzp'ers naar sectoren

Inhuur van zzp'ers naar sectoren

Eigenschappen en flexibiliteit doorslaggevend

Van de bedrijven die zelfstandigen zonder personeel inhuren, noemt een kwart de kennis en ervaring van de zzp’er als belangrijkste reden voor de inhuur. Ook flexibiliteit in de personeelsvoorziening is volgens de ondernemers een belangrijke reden. Daarnaast worden zzp’ers gebruikt om pieken in het productieproces en tekorten aan gekwalificeerd personeel op te vangen.

Inhuur van zzp’ers naar reden

Inhuur van zzp'ers naar reden

Meeste inhuur door grote bedrijven

Hoe groter het bedrijf hoe vaker zzp’ers in dienst worden genomen. Zo huurt ruim 55 procent van de bedrijven met 100 of meer werkzame personen zzp’ers in. Bedrijven die 5 tot 20 werkzame personen in dienst hebben, maken het minste gebruik van zzp’ers. Toch gaat daarbij nog altijd om 40 procent, van die bedrijven.

Inzet van zzp’ers naar bedrijfsgrootte

Inhuur van zzp'ers naar bedrijfsgrootte

Gerard Taal