Oppervlakte groenten open grond nauwelijks gedaald

In 2010 is op 76 duizend hectare groenten geteeld in de open grond. Ten opzichte van 2009 is dat een afname met 300 hectare. Het uienareaal kende met een toename van 2,9 duizend hectare de grootste groei. Het areaal erwten had met een afname van 1,4 duizend hectare de grootste krimp. Dit blijkt uit de voorlopige cijfers van de Landbouwtelling 2010.

Mutaties arealen opengrondsgroenten, 2009-2010*
groenten-open-grond-g1

Forse groei in provincie Zeeland

In de periode tussen 1 april 2009 en 1 april 2010 is in zeven provincies het areaal groenten open grond afgenomen. Limburg had met 355 hectare (-4 procent) de grootste absolute afname. Overijssel had met 30 procent (-150 hectare) de grootste relatieve afname. Zeeland kende de grootste absolute toename van de oppervlakte groenten open grond: 500 hectare (+5 procent).

Grootste areaalafnames, 2009-2010*

groenten-open-grond-g2

Meer uien, minder erwten

Van 2009 op 2010 nam het areaal uien met 2,8 duizend hectare toe tot 28 duizend hectare (+10 procent). De stijging komt bijna geheel voor rekening van de zaaiuien. Het aantal uientelers nam met 200 toe tot 3,5 duizend (+35 procent). Bij geen enkele andere opengrondsgroente steeg het areaal met meer dan 100 hectare. Een krimp van meer dan 100 hectare kwam voor bij zes teelten. Het ging om winterpeen, stamsperziebonen, schorseneren, waspeen, tuinbonen en erwten. De erwten hadden met een afname van 1,4 duizend hectare    (-30 procent) veruit de grootste krimp. Het aantal erwtentelers nam van 2009 op 2010 met 145 af  (-25 procent).

Wim de Rooij en Renzo Ghianni

Bron: StatLine