Oppervlakte glastuinbouw vrijwel onveranderd

In 2010 is de oppervlakte glastuinbouw in Nederland per saldo nauwelijks afgenomen vergeleken met een jaar eerder. Het areaal van onder glas geteelde groenten nam meestal flink toe. De drie grootste groeiers waren de paprika’s, de tomaten  en de komkommers.  De oppervlakte snijbloemen daalde in het afgelopen jaar met 244 hectare.  Alleen de arealen orchideeën en chrysanten namen flink toe. Dit blijkt uit de voorlopige uitkomsten van de Landbouwtelling 2010.

Mutatie oppervlakte glastuinbouw

2010-glastuinbouw-g1

Grootste toename in het zuidwesten

De oppervlakte glastuinbouw in Nederland is van 1 april 2009 tot 1 april 2010 met 14 hectare afgenomen. Dit is een afname van 0,15 procent. In Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Friesland steeg het glastuinbouwareaal met respectievelijk met 32, 30, 19 en 17 hectare ten opzichte van 2009. In Noord-Holland, Gelderland en Limburg daalde het glastuinbouwareaal met  respectievelijk 50, 33 en 16 hectare.

Verschil oppervlakte snijbloemen, 2009-2010

2010-glastuinbouw-g2 
Stevige afname oppervlakte snijbloemen

De totale oppervlakte snijbloemen daalde in het afgelopen met 244 hectare. De provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Gelderland hadden de grootste afnames met respectievelijk 80, 80 en 28 hectare. Enkele bloemsoorten lieten daarentegen een groei zien: de arealen orchideeën en chrysanten zijn respectievelijk 66 en 11 hectare toegenomen ten opzichte van 2009. De grootste bijdrage in deze groei leverde de provincie Zuid-Holland met 51 hectare bij de orchideeën en 17 hectare bij de chrysanten.

Verschil oppervlakte glasgroenten, 2009-2010
 2010-glastuinbouw-g3

Trostomaten in de plus

De arealen van de meeste glasgroenten in Nederland zijn toegenomen. Het areaal trostomaten had met 102 hectare de grootste groei. Daar staan de losse tomaten tegenover met een afname van 64 hectare. De tomatenteelt had in totaal een groei van 48 hectare, waaraan Zeeland met 27 hectare en Zuid-Holland met 15 hectare het meeste bijdroegen. Afnames waren er alleen in Friesland met 5 hectare en in Noord-Holland met 1 hectare. Het totale areaal paprika’s groeide met 68 hectare en het areaal komkommers met 42 hectare.

Wim de Rooij

Bron: StatLine