Monitor horeca derde kwartaal 2010

Na 2 jaar van omzetkrimp, heeft de horeca, inclusief verblijfsrecreatie en cateringbedrijven, in het derde kwartaal van 2010 meer omgezet dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De ondernemers in de horeca zijn positief gestemd over het economische klimaat. Voor het laatste kwartaal van 2010 voorzien zij een toename van de omzet, hogere prijzen en een afname van de werkgelegenheid.

Na acht kwartalen weer omzetgroei horeca

De horeca heeft in het derde kwartaal van 2010 1,6 procent meer omgezet dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De omzetgroei volgt op acht kwartalen van omzetverlies. In tegenstelling tot de overige horecabranches realiseerden de restaurants een omzetdaling. Deze krimp was wel lager dan voorgaand kwartaal.

Omzetontwikkeling horeca

Omzetontwikkeling horeca

Meer nieuwe vacatures

De vraag naar nieuw horecapersoneel is in het derde kwartaal toegenomen. Er ontstonden 15 duizend vacatures. Dit zijn er duizend meer dan in hetzelfde kwartaal van 2009. Het aantal vervulde vacatures kwam uit op 15 duizend. Het aantal openstaande vacatures liep hierdoor iets verder op tot 8 300 aan het einde van het derde kwartaal. Op hetzelfde moment vorig jaar waren er nog 7 200 openstaande vacatures.

Aantal openstaande en ontstane vacatures

Aantal openstaande en ontstane vacatures

Economische klimaat verder verbeterd

Uit de conjunctuurtest van oktober 2010 blijkt dat het oordeel van de ondernemers in de horeca over het economische klimaat verder is verbeterd. Per saldo was 21 procent van hen van mening dat het economische klimaat gunstig is; tegen 14 procent drie maanden eerder. Sinds het begin van 2008 is het oordeel niet zo gunstig geweest. Begin 2009 bereikte het oordeel van de ondernemers een dieptepunt. Sindsdien verbeterde het oordeel gestaag.

Oordeel over economisch klimaat

Oordeel over economisch klimaat

Meer omzet met minder personeel

Voor het vierde kwartaal zijn de ondernemers gunstig gestemd over de omzet. Ruim een kwart van hen voorziet een verdere omzettoename. De prijzen zullen stijgen, zo verwacht per saldo 15 procent van de ondernemers. Over de werkgelegenheid in het vierde kwartaal is het beeld somber. Per saldo voorziet ongeveer een op de vijf horecabedrijven minder personeel nodig te hebben in het vierde kwartaal van 2010.

Verwachting voor het vierde kwartaal 2010

Verwachting voor het vierde kwartaal 2010

Prijzen 2 procent gestegen

De prijzen in de traditionele horeca stegen in het derde kwartaal met 2 procent in vergelijking met een jaar eerder. De laatste zes kwartalen is de gemiddelde prijsstijging vrijwel gelijk gebleven. De prijzen stegen het meest bij cafés. Bij restaurants was de prijsstijging het kleinst. De omzetgroei in de traditionele horeca valt in het derde kwartaal geheel toe te schrijven aan de gestegen prijzen. De bestedingen krompen met 1 procent.

Prijsontwikkeling

Prijsontwikkeling

Meer omzet bij hotels

Binnen de horeca boekten de hotels de op één na hoogste omzetgroei. De omzet bij hotels is dit kwartaal, na een lange periode van omzetverlies, gestegen. In vergelijking met het derde kwartaal van 2009 nam de omzet met 4,5 procent toe. Vooral grotere hotels zien hun omzet stijgen ten opzichte van een jaar eerder. Over de eerste negen maanden van dit jaar is de omzet gelijk gebleven.

Omzetontwikkeling hotels

Omzetontwikkeling hotels

Omzet restaurants nog steeds negatief

De restaurants boekten voor het tiende achtereenvolgende kwartaal een omzetverlies. De omzet nam af met bijna 4 procent in vergelijking met een jaar eerder. Daarmee waren de restaurants ook in het derde kwartaal de minst presterende binnen de horeca. De prijzen bij restaurants stegen met 1,7 procent. Het omzetvolume was 5,4 procent lager.

Omzetontwikkeling restaurants

Omzetontwikkeling restaurants

Omzet cafetaria’s gestegen

Cafetaria´s hebben het derde kwartaal afgesloten met een omzetstijging van 2,8 procent. De prijzen stegen met 1,9 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Gecorrigeerd voor deze prijsstijging namen de verkopen met bijna 1 procent toe. De cafetaria’s kampten geruime tijd met dalende verkopen.

Omzetontwikkeling cafetaria’s

Omzetontwikkeling cafetaria’s

Ook omzetgroei cafés

Net als hotels en cafetaria’s behaalden cafés in het derde kwartaal een omzetgroei. De omzet van cafés is 2,1 procent hoger dan in het derde kwartaal van 2009. De maanden juli en september waren beduidend beter dan augustus. Het WK-voetbal en het mooie weer hebben wellicht hieraan bijgedragen. Omdat de prijzen bij cafés stegen met 2,6 procent kwam het omzetvolume 0,5 procent lager uit.

Omzetontwikkeling cafés

Omzetontwikkeling cafés

Meer cijfers staan op de themapagina Handel en horeca