Areaal fruitteelt neemt weer af

De oppervlakte fruitteelt is in 2010 met 114 hectare afgenomen naar 19,5 duizend hectare. Dit is een afname van bijna een procent ten opzichte van 2009. Sinds 2006 steeg het fruitteeltareaal drie jaar op rij. Het areaal perenteelt en kleinfruit steeg en daarentegen daalde de oppervlakte appels fors. Dit blijkt uit de voorlopige uitkomsten van de Landbouwtelling 2010.

Teeltoppervlakte fruit

2010-fruitteelt 
Appelareaal nog steeds het grootst

Het grootste deel van de teeltoppervlakte fruit bestaat uit appelboomgaarden, maar de appel blijft terrein prijsgeven. Het appelareaal daalde van 2009 tot 2010 met 5 procent (-450 hectare). Met 8,7 duizend hectare is de appel nog steeds goed voor 44 procent van het fruitareaal. Het appelareaal is de afgelopen 10 jaren flink afgenomen. Het hoogtepunt van de appelteelt lag met 43 duizend hectare in het jaar 1952.

Perenteelt weer grootste stijger

De perenteelt is grootste stijger van het fruitareaal. Na jaren van daling zit het perenareaal sinds 1990 in de lift. Het perenareaal groeide naar 41 procent van het fruitareaal in 2010. De teeltoppervlakte steeg met 190 hectare naar 7 990  hectare. In 1990 bestond nog slechts 22 procent van het fruitteeltareaal uit peren.

Oppervlakte kleinfruit stijgt opnieuw

De teelt van kleinfruit (bessen, frambozen en bramen) is met bijna 100 hectare gestegen tot ruim 1,5 duizend hectare.  Het areaal kleinfruit nam ruim 7 procent toe. Nederlandse telers spelen ook in 2010 weer meer in op de groeiende vraag naar kleinfruit bij de consument.

Meer wijndruiven en iets minder noten

Het areaal wijndruiven was bijna 160 hectare, een stijging van 8 procent. Het aantal bedrijven met wijndruiven nam met ruim 2 procent toe tot 89. De wijnboeren hebben gemiddeld een steeds groter oppervlakte wiijndruiven. De oppervlakte wijndruiven per bedrijf steeg in de periode 2003-2010 met bijna 50 procent. In Zeeland en Drenthe nam het aantal wijnboeren af en in Friesland, Gelderland en Limburg steeg dit aantal. Het areaal noten nam af met 2 procent tot 106 hectare.
 
Renzo Ghianni

Bron: StatLine