Statistisch Bulletin no. 47

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid; Bouwen en wonen; Inkomen en bestedingen.