Aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofproducten industrie

Uit de Conjunctuurtest van november 2010 blijkt dat de ondernemers in de aardolie-, chemische-, rubber- en kunststofproductenindustrie meer werkvoorraad hebben. Desondanks zal de productie niet toenemen. De afzetprijzen gaan stijgen en er wordt een verdere reductie van het personeelsbestand voorzien.

Orderportefeuille gegroeid

De omvang van de orderportefeuille is volgens de ondernemers gegroeid. De werkvoorraad die tot uitdrukking komt in de index van de orderpositie is uitgekomen op 100,3 en bereikt daarmee het hoogste niveau in anderhalf jaar tijd. Ondanks de stijging wordt de werkvoorraad door de ondernemers nog als te klein beoordeeld. Het aantal pessimisten is per saldo vier procent groter dan het aantal optimisten, maar daarmee wel beduidend kleiner dan tot voor enkele maanden geleden het geval was.

Orderpositie, oordeel 1 en index 2

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Stijging afzetprijzen verwacht

Voor de periode november tot en met januari verwachten de ondernemers eenzelfde productieniveau te realiseren als in de afgelopen drie maanden het geval was.  De afzetprijzen in de branche zullen naar verwachting stijgen, meent per saldo 11 procent van hen. Ook voor de komende maanden wordt een verdere krimp van de werkgelegenheid voorzien. .

Verwachting voor november 2010 tot en met januari 2011

Verwachting voor november 2010 tot en met januari 2011