Realisaties overige industrie: meubelindustrie

In september 2010 heeft de meubelindustrie iets minder omgezet dan een jaar eerder. Per gemiddelde werkdag bleven ook het omzetvolume en de productie achter bij september vorig jaar. De afzetprijs was wel hoger.

Omzet, productie en afzetprijs (september 2010)

Omzet, productie en afzetprijs (september 2010)

Omzet en afzet omlaag

Na drie maanden met omzetgroei had de meubelindustrie in september 2010 een 1 procent lagere omzet dan in dezelfde maand vorig jaar. De daling kwam volledig op conto van de ontwikkelingen in eigen land. Hier werd 2,5 procent minder omgezet. Over de grens groeide de omzet met ruim 8 procent. Hogere afzetprijzen hadden in september een positief effect op de omzet. De afzet lag circa 2 procent onder het niveau van september 2009. In het binnenland nam het omzetvolume met ruim 3,5 procent af, terwijl op de exportmarkt juist bijna 8 procent meer producten werden verkocht.

In het derde kwartaal kwam de omzet van de meubelindustrie bijna 5 procent hoger uit dan een jaar eerder.

Afzetprijs opnieuw hoger

In september 2010 was de afzetprijs van de meubelindustrie ruim 1 procent hoger dan een jaar eerder. Binnenlandse en buitenlandse afnemers betaalden respectievelijk ruim 1 en bijna 0,5 procent meer voor hun producten.

De prijsontwikkelingen in het derde kwartaal zijn nagenoeg gelijk aan die van de maand september.

Productie kleiner

De meubelindustrie heeft in september ruim 3,5 procent minder geproduceerd dan in de vergelijkbare maand het jaar ervoor.

In het derde kwartaal van 2010 was de productie ruim 1 procent groter.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Dit hoofdstuk behandelt iedere maand een van de vier onderstaande branches. In december (verslagmaand oktober 2010) worden de realisaties in de hout- en bouwmaterialenindustrie uitgelegd.

Branche                                                 Verslagmaand

Hout- en bouwmaterialenindustrie         oktober 2010, februari 2011, juni 2011

Textiel-, kleding- en lederindustrie         november 2010, maart 2011, juli 2011

Papier- en grafische industrie               december 2010, april 2011, augustus 2011

Meubelindustrie                                      januari 2011, mei 2011, september 2011