Opleidingsniveau stijgt

De afgelopen jaren stijgt het aandeel leerlingen dat een havo- of vwo-opleiding volgt,  terwijl het aandeel vmbo-leerlingen daalt.

Downloads