Geen kans of geen keuze? Typologie van het arbeidspotentieel zonder inkomsten

Het Centrum voor Beleidsstatistiek (CBS-CvB) heeft in opdracht van de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) en de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Dordrecht onderzoek uitgevoerd naar het arbeidspotentieel zonder inkomsten in 2007. Dit zijn personen die niet werken, geen uitkering ontvangen en niet naar school gaan. Naast het berekenen van cijfers over de aard van de populatie, is een typologie ontwikkeld die verschillende soorten personen binnen de populatie herkenbaar moet maken zodat gericht beleid kan worden ontwikkeld. Het rapport beschrijft acht verschillende types, zoals de jonge kanshebber, de onvrijwillig inactieve allochtoon en de oudere huisvrouw. Personen binnen een type hebben dezelfde achtergrondkenmerken, een vergelijkbare werkbereidheid en kansen op de arbeidsmarkt. Voor Nederland als geheel, de deelnemende gemeenten en hun krachtwijken zijn het aantal personen per type berekend. Op aanvraag is een extra tabel beschikbaar met het percentage personen dat binnen een jaar een baan heeft gevonden naar regio en een aantal achtergrondkenmerken.