Goed eerste halfjaar voor groothandel in 2010

De omzet van de groothandel groeide in het tweede kwartaal van 2010 met bijna 10 procent. Ook in het eerste kwartaal was er sprake van omzetgroei. Daarmee heeft de groothandel in het eerste halfjaar van 2010 een behoorlijk krachtig herstel achter de rug. Over het eerste halfjaar noteerden de bedrijven in de groothandel 7,1 procent meer omzet.

Toch is hiermee de omzetkrimp door de economische crisis nog niet volledig goed gemaakt. De omzet in de eerste helft van 2010 was nog ongeveer 4  procent lager dan in de eerste helft van 2008.

Omzetontwikkeling groothandel

Omzetontwikkeling groothandel

De groothandel in intermediaire goederen behaalde 17 procent meer omzet, de groothandel in consumentengoederen 4,7 procent meer. Vooral de bijdrage van de groothandel in intermediaire goederen aan het herstel is opvallend. Deze tak had in 2009 nog de grootste krimp, met als uitschieter - 21,2 procent in het derde kwartaal. In het eerste halfjaar van 2010 behaalde de groothandel in intermediaire goederen echter ruim 13 procent meer omzet dan in de eerste helft van 2009.

In de groothandel in intermediaire goederen worden onder andere brandstoffen, metalen, chemische producten en bouwmaterialen verhandeld. Vergeleken met het tweede kwartaal 2009 was er bij een aantal van deze goederen in het tweede kwartaal van 2010 sprake van een sterke stijging van de wereldmarktprijzen, bijvoorbeeld van fossiele brandstoffen. Van zowel derivaten, zoals benzine en dieselolie, als ruwe olie stegen de prijzen met 20 procent of meer.

Bron: StatLine, Omzetontwikkeling groothandel