Jongere generaties vrouwen hebben een hoger inkomen dan oudere

Jongere generaties vrouwen hebben op vergelijkbare leeftijden gemiddeld een hoger inkomen dan de oudere generaties. Bij mannen gaat dat niet altijd op.

Vrouwen hebben steeds vaker eigen inkomen

Een mannelijke kostwinner met thuis een vrouw die voor de kinderen en het huishouden zorgt, komt steeds minder vaak voor. Anders dan vroeger is het voor vrouwen steeds gebruikelijker om buitenshuis te werken. Vooral hierdoor hebben ze steeds vaker de beschikking over een eigen inkomen. In 1990 had 64 procent van de 25- tot 60-jarige vrouwen een eigen inkomen, in 2008 was dat gegroeid naar 88 procent.

Persoonlijk inkomen van vrouwen naar generatie op basis van gestapelde gegevens, 1990-2008

Persoonlijk inkomen van vrouwen naar generatie op basis van gestapelde gegevens, 1990-2008

Jongere generaties vrouwen hebben hoger inkomen

Niet alleen hebben vrouwen steeds vaker een eigen inkomen, ook blijkt dit inkomen voor vrouwen van 25 tot 60 jaar bij de jongere generaties steeds hoger te zijn dan bij de oudere generaties. Dit geldt voor alle leeftijden. Wel zijn de verschillen klein.

Bij mannen weinig verschil tussen de verschillende generaties

Bij mannen zijn geen eenduidige generatie-effecten zichtbaar op de hoogte van het inkomen. Vanaf de generatie 1960 tot 1970 hebben mannen na hun 25ste telkens een iets hoger inkomen dan de voorgaande generatie. Maar de begin-40ers die in 1940 tot 1950 ter wereld kwamen, zijn juist weer beter af dan hun leeftijdgenoten die in 1950 tot 1960 geboren werden.

Nog steeds stagnatie inkomensgroei bij vrouwen vanaf 30 jaar

Hoewel de jongere generaties vrouwen een steeds hoger inkomen hebben, blijft het inkomensverschil met mannen groot. Het inkomen van mannen blijft stijgen totdat zij begin 40 zijn, terwijl de inkomensontwikkeling bij vrouwen stagneert vanaf hun 30ste levensjaar. Rond deze leeftijd gaan vrouwen vaak minder uur werken vanwege de komst van hun eerste kind. Zowel bij mannen als bij vrouwen zijn deze patronen de afgelopen achttien jaar niet veranderd.

Ontwikkeling persoonlijk inkomen van mannen en vrouwen tijdens de levensloop

Ontwikkeling persoonlijk inkomen van mannen en vrouwen tijdens de levensloop

Tineke de Jonge en Linda Moonen

Bron: Inkomens van mannen en vrouwen: levensloop en generatie, Sociaaleconomische trends, derde kwartaal 2010

Downloads