Consumptie huishoudens licht gestegen

De consumptie door huishoudens is in het tweede kwartaal van 2010 met 0,1 procent licht gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Deze stijging volgt op vijf kwartalen van daling. De overheidsconsumptie steeg verder met 1,7 procent.

Consumptieve bestedingen

Consumptieve bestedingen

Stijging autoverkoop en aardgasverbruik

De lichte volumestijging van de consumptie in het tweede kwartaal van dit jaar is toe te wijzen aan de fors gestegen autoverkopen en het toegenomen aardgasverbruik, door het veel koudere weer in vergelijking met een jaar eerder. Opvallend is dat de consumptie in de horeca in het tweede kwartaal bleef dalen (5,1 procent), maar minder sterk dan in de voorgaande kwartalen.

Groei overheidsconsumptie

Het volume van de totale overheidsconsumptie is in het tweede kwartaal van 2010 met 1,7 procent gestegen ten opzichte van het overeenkomstige kwartaal een jaar eerder. De groei van de overheidsconsumptie in natura bedroeg ruim 3 procent. Deze werd vooral veroorzaakt door uitgaven aan zorg die door de overheid gefinancierd wordt. De collectieve overheidsconsumptie is met 1 procent toegenomen. Vooral de consumptie van sociale verzekeringsinstellingen, openbaar bestuur, defensie en gemeenten liet een groei zien, terwijl de consumptie van het rijk licht kromp. De groei van de individualiseerbare overheidsconsumptie was 0,6 procent. Deze groei was vooral het gevolg van toenemende leerlingaantallen in het hoger onderwijs.

Meer informatie over consumptie en het consumentenvertrouwen vindt u in het Conjunctuurbericht.