Steeds minder vervolgverzoeken om asiel in Nederland

In 2009 nam het aantal vervolgverzoeken om asiel af tot bijna 8 procent van het totaal aantal ingediende verzoeken in Nederland. In Frankrijk ging het om bijna 12 procent en in België om 25 procent vervolgverzoeken.

Ruim duizend vervolgverzoeken om asiel in Nederland

In 2009 werden 1 260 verzoeken om asiel ingediend nadat al eerder een verzoek was ingediend door diezelfde persoon. Het ging daarbij om bijna 8 procent van het totaal aantal ingediende verzoeken. Het aantal vervolgverzoeken neemt af, terwijl het totaal aantal verzoeken toeneemt. In 2007 ging het nog om 2300 vervolgverzoeken (25 procent van het totaal) en in 2008 was dit aantal gezakt tot 1875 (12 procent van het totaal). De helft van de afname van 2007–2009 wordt veroorzaakt door minder vervolgverzoeken door mensen uit Irak, Afghanistan en Guinee.

Eerste en volgende asielverzoeken in Nederland

Eerste en volgende asielverzoeken in Nederland

Frankrijk, Duitsland en België scoren hoger dan Nederland

Van alle EU-landen worden in Frankrijk de meeste asielverzoeken ingediend. In 2009 ging het om 47,6 duizend verzoeken, waarvan 5,6 duizend vervolgverzoeken waren (bijna 12 procent van het totaal).

Ook Duitsland en België staan in de top 10 binnen de EU. In 2009 werden hier respectievelijk 30 en 23 duizend verzoeken ingediend, waarvan het 5,4 en 4,5 duizend vervolgverzoeken betrof.

Top-10 EU-landen waarin de meeste asielverzoeken zijn ingediend, 2009

Top-10 EU-landen waarin de meeste asielverzoeken zijn ingediend, 2009

*  In Oostenrijk, Griekenland en het Verenigd Koninkrijk kan men nog geen onderscheid maken naar eerste en volgende verzoeken. In de grafiek is het totale aantal ingediende verzoeken weergegeven.
** In Italië is het niet mogelijk een volgend verzoek in te dienen.

John de Winter

Bron: StatLine, Asielverzoeken Internationaal