Realisaties: elektrotechnische en machine-industrie

De elektrotechnische en machine-industrie heeft in juli 2010 duidelijk meer geproduceerd en verkocht dan een jaar eerder. Ook de waarde van de ontvangen orders nam toe. De producten van deze branche waren iets duurder dan verleden jaar.

Omzet, orders, productie en afzetprijs (juli 2010)

Omzet, orders, productie en afzetprijs (juli 2010)

Hogere omzet

In juli 2010 was het omzetvolume per gemiddelde werkdag van de elektrotechnische en machine-industrie 17 procent groter dan in 2009. De omzet werd negatief beïnvloed door een ander werkdagpatroon, terwijl iets hogere afzetprijzen juist een positieve uitwerking op de omzet hadden. Door deze ontwikkelingen werd 13 procent meer omgezet.

Net zoals in de voorgaande vijf maanden was de omzettoename geheel te danken aan de grotere vraag vanuit het buitenland. In juli kwam de buitenlandse omzet daardoor 22 procent hoger uit. De omzet op de Nederlandse markt nam met ruim 6 procent af.

De beide subbranches, de elektrotechnische en elektrische apparatenindustrie en de machine-industrie, droegen in vrijwel gelijke mate bij aan de omzetgroei. In de elektrotechnische en elektrische apparatenindustrie groeide de binnenlandse omzet voor het eerst in anderhalf jaar weer, met 9 procent. Buiten Nederland werd er voor 14 procent meer verkocht.

In de machine-industrie waren de Nederlandse afnemers nog voorzichtig met hun aankopen. De binnenlandse omzet ging in juli met 15 procent onderuit. Daar staat echter een forse toename van de buitenlandse omzet tegenover. Over de landsgrenzen werd voor een kwart meer verkocht.

Hogere orderontvangsten

De orderontvangsten in de elektrotechnische en machine-industrie waren in juli met een groei van 22 procent duidelijk hoger dan een jaar eerder. Deze toename kwam vrijwel volledig voor rekening van buitenlandse klanten. Op de voor deze branche zo belangrijke exportmarkt nam de waarde van de ontvangen orders met bijna een derde toe.

In de elektrotechnische en elektrische apparatenindustrie was de waarde van de binnenlandse orderontvangsten 11 procent hoger dan verleden jaar, terwijl vanuit het buitenland voor 19 procent meer werd besteld.

In de machine-industrie was de vraag uit Nederland bijna 4 procent kleiner dan in juli 2009. Buitenlandse klanten maakten dit verlies echter meer dan goed. Zij plaatsen voor 40 procent meer aan orders.

Producten iets duurder

Ondernemers in de elektrotechnische en machine-industrie verhoogden hun prijzen in een jaar tijd met ruim 1 procent. Voor Nederlandse klanten werden hun producten een kleine 2 procent duurder, terwijl buitenlandse afnemers ruim 0,5 procent meer moesten betalen.

Bedrijven in beide subbranches verhoogden hun prijzen in vrijwel gelijke mate.

Meer geproduceerd

In juli 2010 is er in de elektrotechnische en machine-industrie fors meer geproduceerd dan een jaar eerder. Het productievolume per gemiddelde werkdag nam met 19 procent toe.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)