Realisaties: aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie

De aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie heeft in juli 2010 goede resultaten behaald. Er was meer omzet en er werd meer geproduceerd dan een jaar eerder. De waarde van de ontvangen orders in de chemische industrie en in de farmaceutische industrie was hoger. De eindproducten werden tegen een hogere prijs verkocht dan een jaar eerder.

Omzet, productie en afzetprijs (juli 2010)

Omzet, productie en afzetprijs (juli 2010)

Fors meer omzet

In juli was de omzet van de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie een kwart hoger dan een jaar eerder. De ontwikkelingen in het binnenland zijn iets rooskleuriger dan op de exportmarkt.

In de vier onderliggende branches liepen de ontwikkelingen uiteen. In de aardolie-industrie en de chemische industrie waren de juliomzetten respectievelijk circa 40 en 18 procent hoger. De omzettoename in de chemische industrie is echter volledig het gevolg van duurdere eindproducten. Ook in de aardolie-industrie speelden de ontwikkelingen van de afzetprijzen een belangrijke rol. De hogere omzet in deze subbranche is voor bijna twee derde deel toe te schrijven aan hogere afzetprijzen. De rubber- en kunststofproductenindustrie had in juli bijna 8 procent meer omzet dan een jaar eerder. Deze omzetgroei is grotendeels het gevolg van een grotere afzet.
De farmaceutische industrie had 2,5 procent minder omzet dan in juli 2009. De omzet werd positief beïnvloed door hogere afzetprijzen. Anderzijds had deze subbranche te maken met een iets kleinere afzet en een minder gunstig seizoenspatroon.

Hogere orderontvangsten

In de chemische industrie was de waarde van de in juli ontvangen orders 15 procent hoger dan in juli 2009. Op de Nederlandse markt zijn de ontwikkelingen iets positiever dan in het buitenland.
De ondernemers in de farmaceutische industrie noteerden een ruim 5 procent hogere waarde aan orders in vergelijking met juli 2009. Dit kwam door een grotere vraag uit het buitenland. Op de binnenlandse markt nam de vraag juist af.

Daling afzetprijs

De aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie rekende in juli zo’n 20 procent meer voor haar producten dan in juli vorig jaar. Deze prijsstijging hangt samen met de prijs van ruwe aardolie. In alle subbranches stegen de afzetprijzen.

Meer productie

In juli 2010 werd ruim 3,5 procent meer geproduceerd dan in juli 2009. Al elf maanden op rij wordt een grotere productie gemeten dan in de overeenkomstige maand van het voorgaande jaar.

Forse groei volume bruto toegevoegde waarde

Het volume van de bruto toegevoegde waarde in de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie was in het eerste kwartaal van dit jaar 15,5 procent groter dan een jaar eerder. Deze groei was de grootste sinds de eeuwwisseling. Ook in het vierde kwartaal van 2009 groeide het volume van de bruto toegevoegde waarde met ruim 12,5 procent fors. In het derde kwartaal groeide dit volume nog met slechts 1,2 procent. Vanaf het derde kwartaal van 2008 volgden er vier kwartalen met een afname.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)