Monitor horeca tweede kwartaal 2010

De omzetdaling van de horeca, inclusief verblijfsrecreatie en cateringbedrijven, was in het tweede kwartaal van 2010 kleiner dan in het eerste kwartaal van dit jaar. De stemming onder de ondernemers is in het tweede kwartaal van 2010 verbeterd. Voor het derde kwartaal wordt een verdere groei verwacht van zowel de omzet als de werkgelegenheid.

Omzetkrimp kleiner

De omzet van de  horeca is in het tweede kwartaal van 2010 met 2,8 procent gedaald in vergelijking met het tweede kwartaal van 2009. De omzetkrimp was kleiner dan in voorgaande vijf kwartalen. Restaurants lieten, in tegenstelling tot de overige horecabranches, een forse omzetdaling zien. Hun omzetdaling was zelfs groter dan eerdere kwartalen.

Omzetontwikkeling horeca

Omzetontwikkeling horeca

Minder nieuwe vacatures

Het aantal ontstane vacatures is in het tweede kwartaal uitgekomen op 14 duizend. Dit zijn er 2 duizend minder dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Desondanks hadden de ondernemers in de horeca meer moeite om geschikte mensen te vinden. Het aantal vervulde vacatures kwam namelijk uit op 13 duizend. Het aantal openstaande vacatures liep hierdoor iets verder op tot 8 900 aan het eind van het tweede kwartaal.

Aantal openstaande en ontstane vacatures

Aantal openstaande en ontstane vacatures

Economische klimaat verbeterd

Uit de conjunctuurtest van juli 2010 blijkt dat het oordeel van de ondernemers in de horeca over het economische klimaat verder verbeterd is. Per saldo was 14 procent van hen van mening dat het economische klimaat gunstig is. Sinds het najaar van 2008 is het oordeel niet zo gunstig geweest. Begin 2009 bereikte het oordeel van de ondernemers een dieptepunt. Toen oordeelden twee op de drie ondernemers ongunstig over het economische klimaat. Sindsdien verbeterde het oordeel gestaag.

Oordeel over economisch klimaat

Oordeel over economisch klimaat

Meer omzet en personeel verwacht

De horecaondernemers zijn positief gestemd over het derde kwartaal. Per saldo verwacht 20 procent een omzetstijging bij gelijkblijvende prijzen. Ook ten aanzien van de werkgelegenheid zijn de horecaondernemers gunstig gestemd. Per saldo verwacht 13 procent meer personeel in dienst te nemen.

Verwachting voor het derde kwartaal 2010

Verwachting voor het derde kwartaal 2010

Prijsstijging ongewijzigd

De prijzen in de horeca stegen in het tweede kwartaal met 2 procent in vergelijking met een jaar eerder. De laatste vijf kwartalen is de gemiddelde prijsstijging vrijwel gelijk gebleven. De prijzen stegen het meest bij cafés. Bij restaurants was de stijging het kleinst. De bestedingen in de traditionele horeca liepen in het tweede kwartaal met 5 procent terug. De omzetkrimp bedroeg iets meer dan 3 procent.

Prijsontwikkeling

Prijsontwikkeling

Omzetdaling hotels opnieuw kleiner

De omzetkrimp bij hotels bedroeg in het tweede kwartaal 1 procent. De omzetdaling nam hiermee voor het tweede achtereenvolgende kwartaal af in vergelijking met het kwartaal ervoor. 2009 was een uitermate slecht jaar voor hotels, de omzet daalde gemiddeld met bijna 9 procent. Over de eerste zes maanden van dit jaar is de omzetdaling uitgekomen op 2,5 procent.

Omzetontwikkeling hotels

Omzetontwikkeling hotels

Restaurants nog steeds flink negatief

De restaurants hebben een slecht kwartaal achter de rug waarin de omzet opnieuw flink daalde. In vergelijking met het tweede kwartaal van 2009 daalde de omzet met bijna 8 procent.  Ze presteerden hiermee het slechtst van alle horecabranches. Het omzetvolume daalde met 9,2 procent. De prijzen bij restaurants stegen minder dan gemiddeld in de horeca. Buitenshuis eten werd 1,6 procent duurder ten opzichte van het tweede kwartaal van 2009.

Omzetontwikkeling restaurants

Omzetontwikkeling restaurants

Omzet cafetaria’s licht gedaald

Cafetaria´s hebben het tweede kwartaal afgesloten met een kleine omzetdaling van 0,8 procent. In vergelijking met een kwartaal eerder deden cafetaria’s het minder slecht. De prijzen stegen met 2,1 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het omzetvolume daalde in het tweede kwartaal met bijna 3 procent.

Omzetontwikkeling cafetaria’s

Omzetontwikkeling cafetaria’s

Ook omzetkrimp cafés afgenomen

Net als hotels en cafetaria’s presteerden ook cafés in het tweede kwartaal minder slecht dan voorgaand kwartaal. De omzetdaling bleef beperkt tot 0,7 procent. De maand juni was een positieve uitschieter, de omzet steeg die maand met 2,1 procent. Het mooie weer en het WK-voetbal hebben wellicht hieraan bijgedragen. De prijzen stegen in het tweede kwartaal met 2,9 procent. Het omzetvolume daalde met 3,5 procent.

Omzetontwikkeling cafés

Omzetontwikkeling cafés

Meer cijfers staan op de themapagina Handel en horeca