Statistisch Bulletin no. 31

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid; Prijzen; Internationale handel