Transportmiddelenindustrie

Uit de Conjunctuurtest van juli 2010 blijkt dat de Transportmiddelenindustrie zich verder positief ontwikkelt. De orderontvangsten zijn opnieuw toegenomen. De ondernemers zijn optimistisch gestemd over de verwachte productie en werkgelegenheid in de komende periode. Verder is de concurrentiepositie op exportmarkt iets verbeterd.

Toename orderontvangsten

De orderontvangsten zijn in de periode mei tot en met juli opnieuw toegenomen. Ondanks deze toename is de omvang van de werkvoorraad iets verminderd ten opzichte van de voorgaande maand. Als gevolg hiervan is de index orderpositie gedaald en komt uit op 103,3 (juli 2000=100). Over de orderpositie zijn de ondernemers wederom pessimistisch gestemd; zo’n 42 procent beoordeelt hun werkvoorraad als te klein.

Orderpositie, oordeel 1 en index 2

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Uitbreiding werkgelegenheid verwacht

Naar eigen zeggen voorzien de ondernemers in de komende drie maanden een flinke uitbreiding van de werkgelegenheid in hun branche. Ook verwachten zij een toename van de productie te kunnen realiseren tegen oplopende afzetprijzen voor hun producten.

Verwachting voor juli tot en met september 2010

Verwachting voor juli tot en met september 2010

Verbetering concurrentiepositie exportmarkt

De concurrentiepositie op de buitenlandse markt is iets verbeterd; dit geldt voor zowel binnen als buiten de EU. In de komende maanden verwachten de ondernemers meer te kunnen afzetten op de exportmarkt. De bezettingsgraad is toegenomen en komt uit op 65,8 procent tegen 61,7 een kwartaal eerder.