Realisaties: basismetaal- en metaalproductenindustrie

Net als in de twee voorgaande maanden gaat het in mei 2010 in de basismetaal- en metaalproductenindustrie aanzienlijk beter dan een jaar geleden. De omzet, productie en de waarde van de ontvangen orders lagen ver boven het niveau van mei 2009. Ook werden er hogere prijzen voor de producten betaald.

Omzet, orders, productie en afzetprijs (mei 2010)

Omzet, orders, productie en afzetprijs (mei 2010)

Omzet hoger

In de basismetaal- en metaalproductenindustrie was in mei 2010 de omzet ruim 9 procent hoger dan een jaar eerder. Het aantal werkdagen was in mei kleiner dan in 2009. Dit had een negatief effect op de gerealiseerde omzet. Hogere afzetprijzen beïnvloedden de omzet echter positief.

De omzettoename werd volledig veroorzaakt door de subbranche basismetaalindustrie, waar 45 procent meer omzet werd gerealiseerd. In de metaalproductenindustrie was er juist een daling van het bedrag aan verkopen met ruim 4,5 procent ten opzichte van de overeenkomstige maand vorig jaar.

Ook de ontwikkelingen van de twee subbranches op de binnenlandse en buitenlandse markt verschilden. In de basismetaalindustrie steeg de buitenlandse omzet sterker dan die in eigen land. In de metaalproductenindustrie was het beeld omgekeerd: hier daalde de over de grens gerealiseerde omzet juist sterker dan de binnenlandse omzet.

Fors hogere waarde ontvangen orders

In de basismetaal- en metaalproductenindustrie was de waarde van de ontvangen orders in mei bijna 30 procent hoger dan een jaar eerder. De waarde van de exportorders nam, met ruim de helft, fors toe. De stijging van binnenlandse orderontvangsten was met bijna 7 procent bescheidener.

In zowel de basismetaalindustrie als in de metaalproductenindustrie namen de buitenlandse orderontvangsten, met respectievelijk ruim 75 en bijna 30 procent, sterk toe. In de basismetaalindustrie waren de binnenlandse orderontvangsten in mei bijna 45 procent hoger, in de metaalproductenindustrie lag de waarde van de in eigen land ontvangen orders op nagenoeg hetzelfde niveau als een jaar eerder.

Vooral buitenlandse afzetprijzen hoger

In mei waren producten van de basismetaal- en metaalproductenindustrie bijna 6 procent duurder dan een jaar eerder. Net als in april werd deze toename volledig gedragen door de basismetaalindustrie. Deze subbranche verhoogde in mei haar binnen- en buitenlandse afzetprijzen met respectievelijk 11 en 21 procent. In de metaalproductenindustrie daalden de afzetprijzen met krap 0,5 procent. Op de exportmarkt waren de prijzen van deze onderliggende branche stabiel in vergelijking met mei 2009.

Flink meer productie

In mei 2010 werd in de basismetaal- en metaalproductenindustrie per gemiddelde werkdag ruim een kwart meer geproduceerd dan een jaar eerder. De basismetaalindustrie liet met ruim de helft de sterkste productietoename zien. In de metaalproductenindustrie lag het productieniveau 15 procent hoger.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)