Monitor motor- en autobranche eerste kwartaal 2010

De omzet in de auto- en motorbranche is in het eerste kwartaal van 2010 licht afgenomen ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Bijna alle auto- en motorbranches behaalden minder omzet dan een jaar eerder. Enige positieve uitzondering hierop is de handel in auto-onderdelen. In deze branche steeg de omzet juist fors.

Lichte omzetdaling motor- en autobranche

In het eerste kwartaal van 2010 hebben bijna alle auto- en motorbranches minder omzet behaald dan een jaar eerder. De omzet in de totale branche daalde met 1 procent. De verschillen tussen de diverse branches waren groot. In de bedrijfsautobranche nam de omzet af met bijna 18 procent. De handel in auto-onderdelen daarentegen, noteerde juist een omzetgroei van bijna 17 procent.

Omzetontwikkeling motor- en autobranche

Omzetontwikkeling motor- en autobranche

Aantal openstaande vacatures neemt fors af

n het eerste kwartaal van 2010 stonden er 1 400 vacatures open in de auto- en motorbranche. Dit betekent dat het aantal vacatures ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar met één derde is afgenomen. Toen stonden er namelijk nog 2 100 vacatures open.

Aantal openstaande vacatures

Aantal openstaande vacatures

Forse omzetdaling bedrijfsautobranche

Ondernemers in de bedrijfsautobranche hebben in het eerste kwartaal van 2010 bijna 18 procent minder omgezet dan in het eerste kwartaal van 2009. Door teruglopende investeringen neemt de verkoop van bedrijfswagens al sinds medio 2008 af. 

Omzetontwikkeling bedrijfsautobranche

Omzetontwikkeling bedrijfsautobranche

Personenautobranche krabbelt uit dal

De omzet in de personenautobranche is in het eerste kwartaal van 2010 afgenomen met ruim 1 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2009. Hiermee was de omzetdaling veel minder fors dan in de voorafgaande kwartalen. Het laatste kwartaal waarin de personenautobranche een omzetstijging realiseerde was het vierde kwartaal van 2007.

Omzetontwikkeling personenautobranche

Omzetontwikkeling personenautobranche

Toename aantal nieuwverkochte auto’s

In het eerste kwartaal van 2010 werden ruim 145 duizend nieuwe auto’s verkocht. Dat is ruim 16 procent meer dan in het eerste kwartaal van 2009. Deze groei volgt op 6 kwartalen van verkoopdalingen. De afgelopen jaren worden er steeds meer kleinere en zuiniger auto’s verkocht.

Aantal nieuwverkochte personenauto's

Aantal nieuwverkochte personenauto's

Omzet autoservicebedrijven nagenoeg stabiel

De omzet van de autoservicebedrijven, zoals bandenservicebedrijven en bedrijven die gespecialiseerd zijn in carrosserieherstel nam met bijna 1 procent af in het eerste kwartaal van dit jaar. Hiermee is ook voor deze branche sprake van een fors afname van de krimp.

Omzetontwikkeling autoservicebedrijven

Omzetontwikkeling autoservicebedrijven

Omzet handel in auto-onderdelen stijgt fors

In het eerste kwartaal van dit jaar steeg de omzet van de handelaren in auto-onderdelen met bijna 17 procent. Hiermee zet de omzetstijging in deze branche, die werd ingezet in het vierde kwartaal van 2009, fors door. Deze branche maakt ongeveer 10 procent uit van de totale auto- en motorbranche.

Omzetontwikkeling handel in auto-onderdelen

Omzetontwikkeling handel in auto-onderdelen

Omzet motorbranche neemt licht af

De omzet in de motorfietsenbranche is in het eerste kwartaal van 2010 licht afgenomen. De omzet was ruim 1 procent lager dan in hetzelfde kwartaal van 2009. De laatste omzetstijging in deze branche dateert van het eerste kwartaal van 2008. Daarna was de omzetontwikkeling in alle kwartalen negatief.

Omzetontwikkeling motorfietsbedrijven

Omzetontwikkeling motorfietsbedrijven

Eén vijfde minder nieuwe motoren verkocht

In het eerste kwartaal van 2010 werden ruim 3 400 nieuwe motorfietsen verkocht. Dat is ruim 20 procent minder dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. De ontwikkeling van de nieuw verkochte motoren is niet gelijk aan de omzetontwikkeling in de motorbranche. Dit komt onder meer doordat in de motorbranche naast verkoop ook reparatie plaatsvindt.

Aantal nieuwverkochte motorfietsen

Aantal nieuwverkochte motorfietsen