Detailhandel en consument koopt landbouwproducten op 2,3 duizend boerderijen

In 2009 werd op 2,3 duizend boerderijen rechtstreeks verkocht aan detailhandel, horeca of consument. Het gaat hier over de verkoop van landbouwproducten langs de weg, via een boerderijwinkel, via internet en bezorgen van producten bij bedrijven. Dit betekent dat bijna 3 op de 100 boerenbedrijven op deze manier producten verkoopt. 

Boerderijen met rechtstreekse verkoop aan detailhandel, horeca of consument, 2009 
boerderijwinkels

Kaas, aardappelen, uien en kistje tomaten

Veel bedrijven die landbouwproducten rechtstreeks verkopen zijn een melkveebedrijf of akkerbouwbedrijf (elk 400 bedrijven), tuinbouwbedrijf (331 bedrijven) of  blijvendeteeltbedrijf (297 bedrijven). Gewassencombinaties verkopen relatief gezien het meest direct aan de consument. Maar liefst 188 van de 1320 bedrijven (ofwel 1 op 7) heeft deze verbredingsactiviteit.

Aandeel boerderijen met  rechtstreekse verkoop aan detailhandel, horeca of consument, 2009  
boerderijwinkels-aandeel

Naast verkoop vaak ook een andere verbredingsactiviteit

Het verkopen van landbouwproducten werd door 937 bedrijven als enige verbreding uitgevoerd. De overige 1315 bedrijven hadden gemiddeld 2,8 verbredingsactiviteiten. Relatief vaak wordt verkoop gecombineerd met het verwerken van landbouwproducten (538 bedrijven), met agrotoerisme (493 bedrijven) en met natuur- en landschapsbeheer (459 bedrijven).

Opbrengst verbredingsactiviteiten boerderijen met rechtstreekse verkoop, 2009
boerderijwinkels en meer verbreding

Meerdere verbredingsactiviteiten, groter aandeel opbrengst

De bedrijven die het rechtstreeks verkopen combineren met andere verbredingsactiviteiten halen daarmee ook relatief meer opbrengsten dan de bedrijven die dat niet doen. ‘Relatief meer’ omdat het gaat om een groter aandeel van verbredingsopbrengsten in de totale bruto opbrengsten van de bedrijven.
Bedrijven die de rechtstreekse verkoop combineren met agrotoerisme of het verwerken van landbouwproducten zijn naar verhouding vaker terug te vinden in klassen waar een groter aandeel van de bruto opbrengsten wordt gehaald uit verbreding. Voor een aantal van deze bedrijven is de verbreding van de landbouwactiviteiten geen bijzaak maar hoofdzaak.  

Opbrengst verbredingsactiviteiten boerderijen met rechtstreekse verkoop en agrotoerisme of verwerking landbouwproducten, 2009 

boerderijwinkels toerisme en verwerking

André Meurink

Bron: StatLine