Duidelijk herstel bij commerciële dienstverlening

De productie van de commerciële dienstverlening is in het eerste kwartaal van 2010 met 0,4 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Daarmee komt een einde aan vier kwartalen van teruggang. In het vierde kwartaal van 2009 bedroeg de krimp nog 3,1 procent. Bij de niet-commerciële diensten groeide de productie met 2,2 procent, in lijn met die in eerdere kwartalen.

Sterk herstel handel en vervoer

De sterke groei van de export en de industriële productie zorgt ook voor groei van de handel en het vervoer. De totale productie van de handel groeide met 4,1 procent, terwijl er in het vierde kwartaal van 2009 nog een krimp van 2,4 procent optrad. Ook vervoer, post en communicatie kende een groeicijfer van 1,8 procent, tegen een afname van 3,3 procent eind 2009. In de financiële en zakelijke dienstverlening was het herstel gematigder. De krimp nam daar af van 3,2 procent eind 2009 naar 1,1 procent in het eerste kwartaal van 2010. Binnen deze bedrijfstak kenden vooral de uitzendbureaus nog een sterke krimp, terwijl de financiële instellingen alweer groei lieten zien.

Groei dienstverlening

Groei dienstverlening

Overheid en zorg blijven groeien

Als enige bedrijfstak kende de niet-commerciële dienstverlening het hele jaar 2009 een groei van de productie. In het eerste kwartaal van dit jaar hield deze groei aan met 2,2 procent. Dit is bijna gelijk aan het groeicijfer in het vierde kwartaal van 2009, dat 2,0 procent bedroeg. De groei van overheid en onderwijs kwam in het eerste kwartaal uit op 1,2 procent. Bij de gezondheidszorg en de overige niet-commerciële dienstverlening kwam deze groei uit op 3,0 procent.

Bijdrage dienstverlening aan de economische ontwikkeling

Bijdrage dienstverlening aan de economische ontwikkeling

Handel en vervoer dragen weer bij aan economische groei

Het herstel van handel, vervoer en aanverwante bedrijfstakken zorgde ervoor dat de bijdrage van de commerciële dienstverlening aan de economische groei voor het eerst sinds vijf kwartalen weer positief was. Binnen de commerciële dienstverlening remde alleen de financiële en zakelijke dienstverlening de groei nog af.

Informatie over de actuele stand van het producentenvertrouwen vindt u in het Conjunctuurbericht. Meer informatie over de zakelijke dienstverlening vindt u in de Monitor zakelijke diensten.