Aantal uitzendkrachten fors gedaald

Sociaaleconomische trends, 2e kwartaal 2010