Realisaties: elektrotechnische en machine-industrie

In april 2010 was de omzet in de elektrotechnische en machine-industrie hoger dan in april vorig jaar. Ook is er meer geproduceerd en was de waarde van de orderontvangsten hoger. De afzetprijzen zijn in die periode nauwelijks veranderd.

Omzet, orders, productie en afzetprijs (april 2010)

Omzet, orders, productie en afzetprijs (april 2010)

Meer omzet

De elektrotechnische en machine-industrie heeft in april 2010 meer verkocht dan vorig jaar. Zowel de omzet als het omzetvolume per gemiddelde werkdag kwam een kleine 9 procent hoger uit, bij vergelijkbare afzetprijzen.

Zowel in de machine-industrie als in de elektrotechnische en elektrische apparatenindustrie kwam de omzetgroei volledig uit het buitenland. De omzet van deze subbranches was daar respectievelijk 21 en 17 procent hoger. Op de Nederlandse markt was het omzetverlies van de machine-industrie13 procent en van de elektrotechnische en machine-industrie 10 procent.

Fors meer orders

De elektrotechnische en machine-industrie heeft in april weer meer werk gekregen. De waarde van de orderontvangsten lag in april ruim 50 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. Deze groei is volledig te danken aan de buitenlandse klanten met een toename van ruim 80 procent. Nederlandse bestelden iets minder.

Vooral de buitenlandse afnemers in de machine-industrie durven weer orders te plaatsen. Vergeleken met vorig jaar was de waarde van de orderontvangsten in de machine-industrie ongeveer 120 procent hoger dan een jaar eerder. Hierdoor lagen de orderontvangsten in april weer op ongeveer hetzelfde niveau als voor de crisis. De elektrotechnische en elektrische apparatenindustrie ontving zowel uit het binnenland als uit het buitenland voor ongeveer 21 procent meer aan orders.

Afzetprijzen op zelfde niveau

In april waren de afzetprijzen van de elektrotechnische en machine-industrie ongeveer even hoog als een jaar eerder. Binnenlandse klanten gingen echter circa 2 procent meer betalen voor hun producten, terwijl buitenlandse afnemers ruim een half procent goedkoper uit waren.

Meer geproduceerd

In de elektrotechnische en machine-industrie is ook duidelijk meer geproduceerd. Het volume van de gemiddelde dagproductie was 17 procent groter dan in april vorig jaar.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)