Realisaties: basismetaal- en metaalproductenindustrie

In vergelijking met een jaar eerder gaat het in april 2010 in de basismetaal- en metaalproductenindustrie aanzienlijk beter. De omzet, productie en de waarde van de ontvangen orders waren hoger dan in april 2009. Ook konden de producenten hogere prijzen in rekening brengen.

Omzet, orders, productie en afzetprijs (april 2010)

Omzet, orders, productie en afzetprijs (april 2010)

Omzet hoger

De omzet van de basismetaal- en metaalproductenindustrie was in april 2010 ruim 11 procent hoger dan april 2009. Hogere afzetprijzen hadden de omzet voor circa een kwart beïnvloed. Het resterend deel van de omzetgroei is het gevolg van een groter volume. In eigen land was de omzet iets lager dan een jaar eerder, maar in het buitenland was de omzet bijna 30 procent hoger.

De omzetontwikkelingen van de twee onderliggende subbranches waren in april verschillend. De metaalproductenindustrie had een omzetdaling op de binnenlandse markt van ruim 4,5 procent, terwijl in het buitenland de omzet juist 5 procent hoger was. De totale omzet van deze subbranche daalde met ruim 1,5 procent. In de basismetaalindustrie werd in april juist meer omgezet. Hier was de omzet circa de helft hoger in vergelijking met een jaar eerder. In het binnenland was de omzet ruim 30 procent hoger en in het buitenland ruim 55 procent.

Waarde buitenlandse orderontvangsten zeer sterk toegenomen

In de basismetaal- en metaalproductenindustrie was de waarde van de ontvangen orders in april bijna 40 procent hoger dan een jaar eerder. Vooral de exportorders namen met 70 procent zeer sterk toe. De toename van binnenlandse orders was bijna 12 procent. 

In zowel de basismetaalindustrie als in de metaalproductenindustrie namen de buitenlandse orderontvangsten sterk toe. In beide subbranches ligt de waarde van de ontvangen orders ongeveer 70 procent hoger dan een jaar eerder. In de basismetaalindustrie was de waarde van de binnenlandse orderontvangsten in april bijna 40 procent hoger. De metaalproductenindustrie kende een toename van bijna 7 procent. Voor deze subbranche is het de eerste jaar-op-jaartoename van de Nederlandse orders sinds januari 2009.

Hogere afzetprijzen

In april waren producten van de basismetaal- en metaalproductenindustrie bijna 3 procent duurder dan een jaar eerder. Dit is de eerste jaar-op-jaarstijging sinds februari 2009. Deze toename werd volledig gedragen door de basismetaalindustrie. Daar stegen de prijzen in het binnenland en het buitenlandse met respectievelijk bijna 6 en 11 procent. In de metaalproductenindustrie daalden de afzetprijzen zowel binnen als buiten onze landsgrenzen met circa 0,5 procent.

Meer productie

In april 2010 werd in de basismetaal- en metaalproductenindustrie bijna 16 procent meer geproduceerd dan een jaar eerder. De toename was in de basismetaalindustrie met ruim 30 procent het sterkst. In de metaalproductenindustrie lag het productieniveau bijna 9 procent hoger.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)