Monitor juridische en economische diensten eerste kwartaal 2010

Juridische en economische dienstverleners hebben het in het eerste kwartaal van 2010 slechter gedaan dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De omzetkrimp lag op hetzelfde niveau als voorgaand kwartaal. De ondernemers zijn voor het eerst in bijna twee jaar optimistisch gestemd over het economische klimaat. Voor het tweede kwartaal verwachten zij een toename van de omzet, prijzen en werkgelegenheid.

Omzet niet verder gedaald

De omzet van de juridische en economische dienstverleners is in het eerste kwartaal van 2010 met 6,8 procent afgenomen. Hiermee deden de bedrijven in deze branches het iets minder slecht dan de zakelijke dienstverleners in zijn geheel. De krimp komt voornamelijk voor rekening van de managementadviesbureaus. Hun omzet daalde in het eerste kwartaal ruim 14 procent. Bij de rechtskundige dienstverleners en accountants bleef de omzetkrimp beperkt.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Kleine krimp voor juridische dienstverleners en accountants

Terwijl de managementadviesbureaus in het eerste kwartaal de omzet fors zagen teruglopen wisten de juridische dienstverleners en accountants de schade te beperken. Hun omzet daalde met bijna 1 procent in vergelijking met het eerste kwartaal van 2009. Accountants en juridische dienstverleners deden het ook beduidend minder slecht dan de zakelijke dienstverleners in zijn geheel. Daar daalde de omzet in vergelijking met een jaar eerder met 7,4 procent.

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Omzetontwikkeling t.o.v. dezelfde periode het jaar ervoor

Optimistische stemming

Uit de conjunctuurtest van april 2010 blijkt dat de ondernemers in de juridische en economische dienstverlening beduidend optimistischer gestemd zijn over het economische klimaat. Het is voor het eerst in bijna twee jaar dat de stemming weer positief is.

Oordeelover economisch klimaat

Oordeel over economisch klimaat

Minder omzetgroei en toename werkgelegenheid verwacht

Het aantal ondernemers dat een hogere omzet verwacht te realiseren is in het tweede kwartaal fors lager dan een kwartaal eerder. Per saldo verwacht nog slechts 8 procent van de ondernemers dat de omzet zal toenemen. In het eerste kwartaal lag dit percentage met 44 procent beduidend hoger. Een kleiner aantal ondernemers dan in het vorige kwartaal verwacht een omzetgroei te kunnen realiseren. Negen van de tien ondernemers denkt dat de prijzen gelijk zullen blijven. Per saldo 9 procent van de ondernemers verwacht dat de werkgelegenheid zal toenemen.

Verwachting voor het tweede kwartaal 2010

Verwachting voor het tweede kwartaal 2010

Meer cijfers staan op de themapagina Financiële en zakelijke diensten.