Realisaties overige industrie: textiel-, kleding- en lederindustrie

De textiel-, kleding- en lederindustrie heeft de derde maand van 2010 met een positief gevoel afgesloten. In maart werd meer omgezet dan in de vergelijkbare maand het jaar ervoor. Bovendien waren per gemiddelde werkdag het omzetvolume en het productievolume groter. Alleen de orderontvangsten in de kledingindustrie vielen uit de toon. De waarde van de ontvangen orders in de textielindustrie was wel hoger dan in maart 2009.

Omzet, orders, productie en afzetprijs (maart 2010)

Omzet, orders, productie en afzetprijs (maart 2010)

Omzet hoger, afzet groter

De omzet van de textiel-, kleding- en lederindustrie was in maart, bij vrijwel onveranderde afzetprijzen, ruim 9 procent hoger dan een jaar eerder. De toename kwam vrijwel geheel op conto van een sterke ontwikkeling op de exportmarkt. Daar werd 15 procent meer omgezet. In eigen land nam de omzet met krap 0,5 procent toe. Maart telde in 2010 een werkdag meer dan in het jaar ervoor. Dit had een gunstig effect op de omzet. Per gemiddelde werkdag werd een ruim 4 procent grotere hoeveelheid aan producten verkocht. Binnen de landsgrenzen was de afzet ruim 4 procent kleiner, terwijl erbuiten bijna 10 procent meer werd afgezet.

Alle drie de subbranches hadden in maart een omzetgroei ten opzichte van maart 2009. In de lederindustrie groeide het bedrag aan verkopen met bijna de helft. De kledingindustrie deed ook goede zaken en haalde bijna 35 procent meer omzet. Met circa 4 procent groeide in maart de omzet van de textielindustrie het minst hard.

De textiel-, kleding- en lederindustrie had in het eerste kwartaal van 2010 een ruim 6 procent hogere omzet dan in het eerste kwartaal vorig jaar. De ontwikkelingen in binnen- en buitenland liepen hierbij sterk uiteen. Over de grens nam de omzet met 13 procent toe, terwijl in het binnenland ruim 3,5 procent minder werd omgezet.

Ontwikkeling orderontvangsten uiteenlopend

Maart 2010 had voor wat betreft de waarde van de orderontvangsten twee gezichten. Zo werd in de kledingindustrie een 11 procent lagere waarde geregistreerd, terwijl er in de textielindustrie juist 16 procent hogere ontvangsten waren dan in maart 2009. Op de exportmarkt gingen de zaken aanmerkelijk beter dan in eigen land. De textielindustrie haalde daar voor ruim een kwart meer aan orders binnen en de kledingindustrie voor 14 procent meer. Op de binnenlandse markt wist de textielindustrie haar verlies aan orderontvangsten met ruim 4 procent relatief klein te houden. In de kledingindustrie werd een 20 procent lagere waarde binnengehaald vergeleken met maart vorig jaar.

In het eerste kwartaal was het beeld over de subbranches vergelijkbaar met de ontwikkelingen in maart. Zo haalde de textielindustrie voor bijna 2,5 procent meer aan orders binnen. De kledingindustrie deed het, met bijna 8 procent lagere orderontvangsten, een stuk slechter dan in het eerste kwartaal van 2009.

Afzetprijzen vrijwel gelijk

De afnemers van producten uit de textiel-, kleding- en lederindustrie betaalden in maart nagenoeg evenveel als in maart vorig jaar.

In de textielindustrie waren de producten even duur ten opzichte van een jaar eerder. De afzetprijzen in de lederindustrie daalden licht, terwijl in de kledingindustrie juist een kleine prijsverhoging werd doorgevoerd.

De prijsontwikkelingen van het eerste kwartaal vertoonden sterke gelijkenis met de ontwikkelingen van maart.

Meer productie

In maart 2010 lag het volume van de gemiddelde dagproductie bijna 4 procent boven het niveau van dezelfde maand een jaar eerder. Het was de derde opeenvolgende maand waarin de textiel-, kleding- en lederindustrie een productiegroei kon overleggen.

De branche sloot het eerste kwartaal van 2010 af met een productiegroei van bijna 3 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2009.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Dit hoofdstuk behandelt iedere maand een van de vier onderstaande branches. In juni (verslagmaand april 2010) worden de realisaties in de papier- en grafische industrie uitgelegd.

Branche                                                 Verslagmaand

Papier- en grafische industrie               april 2010, augustus 2010, december 2010

Meubelindustrie                                      mei 2010, september 2010, januari 2011

Hout- en bouwmaterialenindustrie         juni 2010, oktober 2010, februari 2011

Textiel-, kleding- en lederindustrie         juli 2010, november 2010, maart 2011