Statistisch Bulletin no. 18

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en Sociale Zekerheid; Internationale handel; Macro-economie; Prijzen.