Statistisch Bulletin no. 17

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid; Inkomen en bestedingen.