Faillissementen: oorzaken en schulden in 2008

In 2008 zijn ruim 7,6 duizend faillissementen beëindigd, waarvan bijna 60 procent door opheffing wegens gebrek aan baten en bijna 30 procent door boedelvereffening. Door omzetting in een schuldsaneringsregeling zijn bijna 450 faillissementen (6 procent) beëindigd en in 3 procent van de beëindigingen werd een akkoord bereikt. Bij de beëindigde faillissementen van vennootschappen was bij één op de drie zaken sprake van economische oorzaken van het faillissement. Bij de beëindigde faillissementen van eenmanszaken was dit aandeel slechts 18 procent.