Realisaties: Voedings- en genotmiddelenindustrie

In februari was de omzet van de voedings- en genotmiddelenindustrie nagenoeg even hoog als in dezelfde maand een jaar eerder. Per gemiddelde werkdag daalde het omzetvolume. Het productievolume was in februari wel groter. De afzetprijzen lagen boven het niveau van een jaar eerder.

Omzet, productie en afzetprijs (februari 2010)

Omzet, productie en afzetprijs (februari 2010)

Omzet vrijwel gelijk, afzet iets kleiner

De voedings- en genotmiddelenindustrie heeft in februari vrijwel evenveel omgezet als in de vergelijkbare maand een jaar eerder. Hierbij werd in het buitenland een omzetwinst van 2 procent geboekt, terwijl in eigen land het bedrag aan verkopen 2 procent lager lag. In februari 2010 hadden gestegen afzetprijzen een licht positief effect op de omzet. Het omzetvolume van de branche was bijna 1,5 procent kleiner dan in februari 2009. Op de binnenlandse markt werden ruim 3 procent minder producten verkocht, terwijl op de exportmarkt de afzet met bijna 1 procent toenam.

In februari verschilden de omzetontwikkelingen van de drie onderliggende branches sterk van elkaar. Zo deed de drankenindustrie, met een omzetdaling van bijna 7 procent, de slechtste zaken. In de voedingsmiddelenindustrie bereikte het bedrag aan verkopen hetzelfde niveau als in februari vorig jaar. De tabakverwerkende industrie boekte als enige subbranche wel een omzetwinst.

Afzetprijzen in opwaartse spiraal

Na mei vorig jaar lag het prijsniveau in de voedings- en genotmiddelenindustrie elke maand hoger. In februari 2010 lagen de productenprijzen ruim 1 procent boven het niveau van de vergelijkbare maand het jaar ervoor. Hierbij ontliepen de ontwikkelingen in binnen- en buitenland elkaar niets.

Van de onderliggende branches had de tabakverwerkende industrie wederom de sterkste prijsstijging. In deze subbranche rekenden producenten hun goederen gemiddeld bijna 4,5 procent duurder af. De drankenindustrie en de voedingsmiddelenindustrie voerden prijsstijgingen van respectievelijk 2,5 en bijna 1 procent door ten opzichte van een jaar eerder.

Meer productie

In februari werd in de voedings- en genotmiddelenindustrie per gemiddelde werkdag bijna 1,5 procent meer geproduceerd. De productietoename kwam volledig op conto van de subbranche voedingsmiddelenindustrie. Hier werd bijna 4 procent meer geproduceerd dan in februari 2009. De tabakverwerkende industrie en de drankenindustrie hadden productieverliezen van bijna 3,5 en bijna 9 procent.

Volume bruto toegevoegde waarde groter

Het volume van de bruto toegevoegde waarde in de voedings- en genotmiddelenindustrie was in het vierde kwartaal van het afgelopen jaar 1,1 procent groter dan in hetzelfde kwartaal van 2008. Het derde kwartaal werd afgesloten met een groei van 3 procent.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)