Statistisch Bulletin no. 13

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid; Bevolking; Macro-economie; Prijzen.