Regionale innovatie in Nederland; Community Innovation Survey 2004 en 2006

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken heeft het Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS-CvB) het innovatieve gedrag van bedrijven op regionaal niveau berekend. De resultaten hebben betrekking op twee verslagperioden, namelijk 2004 en 2006. De verrijkte onderzoeksbestanden die de basis vormen voor het samenstellen van de tabellen, zijn gedocumenteerd en onder de naam ‘CIS-regio’ opgenomen in de catalogus van microdatabestanden bij het CBS-CvB.