Dagloon

Het betreft hier het fiscaal loon dus na aftrek van premies voor de socialle voorzieningen en pensioenpremies.