Dagloon

29-3-2010 14:03

Het betreft hier het fiscaal loon dus na aftrek van premies voor de socialle voorzieningen en pensioenpremies.